Ebook Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử môn Ngữ văn trên powerpoint: Phần 1

Chia sẻ: Bautroibinhyen30 Bautroibinhyen30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
11
lượt xem
1
download

Ebook Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử môn Ngữ văn trên powerpoint: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử môn Ngữ văn trên powerpoint" giới thiệu tới người đọc khái quát về giáo án điện tử và powerpoint, các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế, quy trình thiết kế... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Hướng dẫn thiết kế giáo án điện tử môn Ngữ văn trên powerpoint: Phần 1

NGUYÊN TIEN MÂU<br /> <br /> HiMng dàn tivỂ t h é<br /> @iáo án điện tít<br /> môn Ngâ văn<br /> b ện PõiAK^Point<br /> <br /> cNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC<br /> <br /> sư PHẠM<br /> <br /> '<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN M<br /> ÂU<br /> <br /> HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ<br /> <br /> GIÁO ẤN ĐIỆN TỦ MÔN NGỮ VÀN<br /> TRÊN POVVERPOINT<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM<br /> <br /> M ã số: 02.01.2173 ĐH2008<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Phần!<br /> <br /> ỌUflN NKM, NGUVCN TÁC v à ọ u v TRÌNH THICT K€ G iá o ÁN DléN TỬ<br /> I. KHÁI QUÁT VỂ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀ POVVERPOINT<br /> <br /> 1. Quan niệm về giáo án điện tử................................................................7<br /> 1.1. Một số quan niệm đơn giản............................................................... 7<br /> 1.2. Quan niệm đ ú n g ................................................................................. 7<br /> 1.3. Phân biệt giáo án điện tử với giáo trình điện tử............................... 9<br /> 1.4. Những yếu tố cấu thành một giáo án điện tử ..............................10<br /> <br /> 2. Khái niệm về povverpoint, khả năng ứng dụng thiết kê<br /> giáo án Kgữvăn.................................................................................... 15<br /> 2.1. Povverpoint.........................................................................................15<br /> 2.2. ứng dụng trong mòn Ngữ v ă n .........................................................15<br /> II. CÁC NGUYÊN TẮC cơ BẢN TRONG THIẾT K Ế ............................................ 17<br /> <br /> 1. Các nguyên tắc về nội dung........ ....................................................... 17<br /> 1 1. Đảm bảo sự phù hợp giữa trình chiếu vòi nội dung dạy h ọ c ..... 17<br /> ' .2. Đảm bảo tính hoạt động và thao tác h o á ...................................... 18<br /> 1.3. tíảm bảo tinh tỉch hợp c a o .............................................................. 19<br /> <br /> 2. Các nguyên tắc kĩ thuật<br /> 2.1. Đảm bảo tính đổng đẳng trong thiết lập các liên kết.................... 19<br /> 2.2. Đảm bảo tính đơn giản, nhanh, linh hoạt<br /> và chính xác trong thao tá c ..............................................................19<br /> III. QUY TRÌNH THIẾT KẼ'<br /> <br /> 1. Xác định đặc điểm bài học và các yếu tố trinh chiếu...................... 20<br /> 2. Xác định cấu hình của giáo án ........................................................... 20<br /> 3. Thiết kẽ'theo cấu hình......................................................................... 21<br /> 3.1. Những chuẩn bị cần th iế t................................................................ 23<br /> 3.2. Các thao tác trên m áy......................................................................23<br /> <br /> 4. Chạy thử và hiệu chỉnh........................................................................38<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản