Ebook Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam - Đặng Hữu

Chia sẻ: ádajd Akshdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:319

0
99
lượt xem
22
download

Ebook Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam - Đặng Hữu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về kinh tế tri thức đồng thời quán triệt sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước về nền kinh tế này mời các bạn tham khảo cuốn sách Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam do Đặng Hữu biên soạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam - Đặng Hữu

 1. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 34333.pdf at Mon Apr 02 09:54:27 ICT 2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản