Ebook Less is more (Ít hóa nhiều)

Chia sẻ: Trần Huy Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:298

0
26
lượt xem
9
download

Ebook Less is more (Ít hóa nhiều)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chìa khóa này cũng chính là chủ đề của cuốn sách Ít hóa nhiều, một cuốn sách phải-đọc dành cho những doanh chủ thực sự quan tâm đến năng suất, thực sự muốn làm ít được nhiều. Thay vì dẫn lại những lý thuyết kinh doanh xưa cũ mà ai cũng biết, tác giả Jason Jennings đã chứng minh cho quan điểm của ông bằng những ví dụ thực tiễn, thậm chí còn đi ngược lại những kiến thức mà chúng ta vẫn cho là đúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Less is more (Ít hóa nhiều)

MỤC LỤC<br /> Lời ngỏ<br /> Lời tựa<br /> Lời giới thiệu<br /> <br /> 1. Một mục tiêu lớn đơn giản<br /> 2. Phần việc khó khăn bắt đầu<br /> <br /> 3. Chiến thuật thứ nhất: Sự thật<br /> 4. Tiêu diệt thói quan liêu và đơn giản hóa mọi việc<br /> 5. Nhanh chóng loại bỏ các giám đốc và quản lý không phù hợp<br /> 6. Không cắt giảm nhân sự<br /> 7. LDKDCĐĐLĐNLG?<br /> 8. Các yếu tố tài chính chủ đạo đích thực<br /> 9. Hệ thống hóa mọi thứ<br /> 10. Cải tiến không ngừng<br /> 11. Chế độ lương thưởng<br /> <br /> 12. Truyền thuyết về trình cắm<br /> <br /> 13. Duy trì mức năng suất ngang bằng ở tất cả mọi người<br /> <br /> 14. Một tinh thần tinh gọn<br /> Lời kết<br /> Lời cảm ơn<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản