Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Long Thành 1930-1975: Phần 1 - BCH Đảng bộ huyện Long Thành

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
79
lượt xem
13
download

Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Long Thành 1930-1975: Phần 1 - BCH Đảng bộ huyện Long Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Long Thành 1930-1975" thể hiện truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và quân dân Long Thành trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và 30 năm kháng chiến 1930-1975. Phần 1 ebook sau đây gồm Lời mở đầu - Long Thành, đất nước, con người và truyền thống, Chương I - Năm đầu cuộc kháng chiến, Chương II - Đảng bộ huyện Long Thành thành lập, lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện (1947 1950), Chương III - Chống lấn chiếm, khôi phục phong trào kháng chiến góp phần vào thắng lợi chung (1951 1954), Chương IV - Từ đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp với đấu tranh vũ trang (1954 1961), Chương V - Tiến công ba mũi, làm phá sản quốc sách “ấp chiến lược”, góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961 1965).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Long Thành 1930-1975: Phần 1 - BCH Đảng bộ huyện Long Thành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản