Ebook Luyện siêu tư duy Casio - Chuyên đề: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, đại số và vô tỷ

Chia sẻ: Phong Dien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:151

0
32
lượt xem
16
download

Ebook Luyện siêu tư duy Casio - Chuyên đề: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, đại số và vô tỷ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở các kĩ năng xử lí máy tính Casio sẵn có, tác giả cuốn sách đã nghiên cứu và tìm ra những phương pháp xử lí mới, độc đáo từ đó đúc kết thành 2 phần chính trong cuốn sách: Phân loại các kĩ thuật giải bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình; Tổng hợp các bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình hay và khó trong các đề thi thử trên toàn quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Luyện siêu tư duy Casio - Chuyên đề: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, đại số và vô tỷ

ww<br /> <br /> w.<br /> <br /> fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> <br /> .c<br /> <br /> om<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Ta<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> uO<br /> <br /> nT<br /> h<br /> <br /> iD<br /> ai<br /> Ho<br /> c<br /> <br /> 01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> ww<br /> <br /> w.<br /> <br /> fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> <br /> .c<br /> <br /> om<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Ta<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> uO<br /> <br /> nT<br /> h<br /> <br /> iD<br /> ai<br /> Ho<br /> c<br /> <br /> 01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> ww<br /> <br /> w.<br /> <br /> fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> <br /> .c<br /> <br /> om<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Ta<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> uO<br /> <br /> nT<br /> h<br /> <br /> iD<br /> ai<br /> Ho<br /> c<br /> <br /> 01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> ww<br /> <br /> w.<br /> <br /> fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> <br /> .c<br /> <br /> om<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Ta<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> uO<br /> <br /> nT<br /> h<br /> <br /> iD<br /> ai<br /> Ho<br /> c<br /> <br /> 01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> ww<br /> <br /> w.<br /> <br /> fa<br /> <br /> ce<br /> <br /> bo<br /> <br /> ok<br /> <br /> .c<br /> <br /> om<br /> <br /> /g<br /> <br /> ro<br /> <br /> up<br /> <br /> s/<br /> <br /> Ta<br /> <br /> iL<br /> <br /> ie<br /> <br /> uO<br /> <br /> nT<br /> h<br /> <br /> iD<br /> ai<br /> Ho<br /> c<br /> <br /> 01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br /> www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản