Ebook Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy

Chia sẻ: Nguyễn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

0
29
lượt xem
8
download

Ebook Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là cuốn tài liệu mang tính tổng hợp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy giúp cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu, vận dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị mình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong quá trình biên soạn, in ấn, phát hành sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các đơn vị và cá nhân cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu đóng góp ý kiến để hoàn thiện hoặc trong quá trình áp dụng có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để được trả lời, hướng dẫn cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY<br /> (SÁCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ,<br /> … CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ)<br /> Trong những năm qua, được sự quan tâm cua Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của<br /> Chính phủ và Bộ Công an, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt được<br /> những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phục<br /> vụ sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của đất nước.<br /> Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy vẫn còn<br /> những tồn tại, vướng mắc, tình hình cháy, nổ vẫn có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường.<br /> Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sẽ có những tác động không nhỏ tới công tác<br /> phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tới đây khi Việt Nam chính thức ký kết tham<br /> gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), tình hình kinh tế sẽ có những bước<br /> chuyển mới, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự nói chung và công tác bảo đảm an<br /> toàn phòng cháy, chữa cháy nói riêng, như: quá trình đô thị hóa kéo theo sự tăng nhanh về số<br /> lượng khu đô thị, tổ hợp nhà cao tầng, siêu cao tầng, công trình dân dụng phức hợp; quá trình<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục hình thành nên các khu công nghiệp, khu kinh tế,<br /> khu chế xuất, khu công nghệ cao với nhiều loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh đa ngành, đa<br /> nghề, đa lĩnh vực. Bên cạnh đó, điều kiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, nguồn nước, hệ<br /> thống thông tin liên lạc tiếp tục còn có những bất cập tác động tiêu cực tới tình hình công tác<br /> phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt là tại các thành phố lớn, còn tồn tại nhiều<br /> công trình đã cũ, xuống cấp, không bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy về<br /> giao thông, nguồn nước, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, điều kiện thoát nạn và trang<br /> bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...<br /> Mặc dù nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu<br /> hộ từng bước được nâng cao nhưng vẫn còn một bộ phận chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa,<br /> tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các địa bàn nông thôn, miền núi,<br /> vùng sâu, vùng xa; người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đầu tư<br /> cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nhất là trong giai đoạn nền kinh tế bị<br /> suy thoái, các nguồn đầu tư trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác<br /> phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có xu hướng tăng mạnh nhưng vẫn chưa thể đáp ứng<br /> được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.<br /> Trước tình hình đó, đòi hỏi lực lượng Công an nói chung và Cảnh sát phòng cháy, chữa<br /> cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng phải luôn nâng cao cảnh giác, không ngừng đổi mới công tác<br /> nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, không để đột xuất, bất ngờ và kịp thời<br /> xử lý có hiệu quả khi có cháy nổ, xảy ra. Với mục tiêu đó, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy<br /> và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an đã tổ chức biên soạn và phát hành cuốn “Một số kiến thức cơ<br /> bản về phòng cháy và chữa cháy” để làm tài liệu nghiên cứu và ứng dụng các nghiệp vụ cơ bản<br /> vào thực tiễn quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại địa phương.<br /> Nội dung tài liệu gồm 08 chương:<br /> Chương I. Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy<br /> và chữa cháy.<br /> Chương II. Công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.<br /> Chương III. Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy và kiểm tra nghiệm thu<br /> về phòng cháy và chữa cháy.<br /> Chương IV. Tổ chức chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ý nghĩa<br /> <br /> của việc xây dựng, thực tập phương án chữa cháy.<br /> Chương V. Công tác điều tra, xử lý vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy.<br /> Chương VI. Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị về phòng cháy,<br /> chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.<br /> Chương VII. Một số nội dung cơ bản về công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và<br /> chữa cháy.<br /> Chương VIII. Cấp chứng chỉ hành nghề và giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch<br /> vụ phòng cháy, chữa cháy.<br /> Đây là cuốn tài liệu mang tính tổng hợp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản trong công tác<br /> phòng cháy, chữa cháy giúp cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu,<br /> vận dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị mình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác<br /> quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong quá trình biên soạn, in ấn, phát hành sẽ<br /> không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các đơn vị và cá nhân cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu<br /> đóng góp ý kiến để hoàn thiện hoặc trong quá trình áp dụng có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục<br /> Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để được trả lời, hướng dẫn cụ thể.<br /> CHƯƠNG I<br /> CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN<br /> THAM GIA PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY<br /> I. VỊ TRÍ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG<br /> CHÁY, CHỮA CHÁY<br /> - Trong hoạt động hàng ngày, tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú, người dân thường<br /> xuyên tiếp xúc với lửa, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các chất dễ cháy, nếu không được<br /> tuyên truyền phổ biến những kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, chỉ một sơ suất nhỏ, một<br /> phút lơ là mất cảnh giác là có thể gây ra cháy, nổ. Thực tế thời gian qua, ở nước ta mỗi năm xảy<br /> ra trên 2.000 vụ cháy, thì khoảng 65% là do con người thiếu kiến thức về phòng cháy, chữa cháy<br /> gây cháy, trong đó có nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.<br /> - Phòng cháy và chữa cháy là hoạt động mang tính cộng đồng hết sức sâu sắc và tính xã<br /> hội hóa rất cao. Do đó, nguyên tắc đầu tiên của hoạt động phòng cháy, chữa cháy được quy định<br /> tại Điều 4 của Luật Phòng cháy, chữa cháy là “Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham<br /> gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy” và Điều 5 của Luật Phòng cháy, chữa cháy quy định việc<br /> “phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên<br /> lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.<br /> - Kinh tế, xã hội ngày càng phát triển thì nguy cơ cháy, nhất là cháy lớn gây thiệt hại<br /> nghiêm trọng càng ngày càng tăng. Đặc biệt nhiều loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất, dây<br /> chuyền công nghệ có tính chất nguy hiểm cháy. Trong khi đó ý thức, kiến thức phòng cháy, chữa<br /> cháy của nhiều người dân còn bất cập, đòi hỏi phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để<br /> mọi người thấy được nguy cơ cháy, nguyên nhân cháy và các biện pháp đề phòng.<br /> - Phòng cháy và chữa cháy vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm đồng thời cùng là quyền lợi thiết<br /> thân của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Do đó, mỗi người phải có nhận thức đúng<br /> để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm việc và nơi cư trú.<br /> II. KHÁI NIỆM, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN<br /> PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY<br /> 1. Khái niệm chung<br /> Tuyên truyền là dùng các hình thức, biện pháp tác động vào ý nghĩ, dư luận của quần<br /> <br /> chúng nhằm giải thích, định hướng cho quần chúng tán thành, ủng hộ một chủ trương, đường lối,<br /> chính sách và tự giác tích cực thực hiện các chủ trương chính sách đó.<br /> Từ cơ sở lý luận chung về công tác tuyên truyền đặt nền móng cho cơ sở lý luận về công<br /> tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy như sau:<br /> Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy là bằng nhiều hình thức, biện pháp để tác động đến ý<br /> thức, dư luận của quần chúng nhằm làm cho quần chúng hiểu rõ, tán thành, ủng hộ và tích cực<br /> thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng cháy, chữa cháy.<br /> Từ khái niệm trên cho thấy công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy gồm 3 nội dung<br /> chủ yếu sau:<br /> - Lựa chọn hình thức, phương pháp, biện pháp thông tin;<br /> - Làm cho quần chúng hiểu rõ về công tác phòng cháy, chữa cháy;<br /> - Hướng quần chúng vào những hoạt động cụ thể, thiết thực.<br /> 2. Yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy<br /> * Yêu cầu:<br /> + Tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp nhưng tập trung vào những địa bàn trọng<br /> điểm, cơ sở có nhiều nguy hiểm cháy và vào những thời điểm dễ xảy ra cháy (dịp lễ tết, mùa<br /> hanh khô...);<br /> - Tích cực, chủ động, kịp thời, sáng tạo;<br /> - Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và thường<br /> xuyên được đổi mới;<br /> - Nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ thực hiện.<br /> * Nguyên tắc cơ bản của công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy<br /> - Đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;<br /> - Biểu dương đi đôi với phê phán nhưng lấy biểu dương là chủ yếu nhằm động viên,<br /> khích lệ cán bộ công nhân viên tham gia phòng cháy, chữa cháy;<br /> - Bảo đảm tính khoa học, tính chính xác và định hướng rõ ràng.<br /> III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN<br /> 1. Xác định đối tượng tuyên truyền<br /> Việc xác định cụ thể đối tượng tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị nội<br /> dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp, thiết thực.<br /> Đối tượng tuyên truyền cụ thể:<br /> - Người dân trong khu dân cư;<br /> - Người sử dụng lao động;<br /> - Người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công chức, viên chức, hội<br /> viên;<br /> - Học sinh, sinh viên.<br /> 2. Nội dung tuyên truyền<br /> * Những vấn đề chung về công tác phòng cháy, chữa cháy cần tuyên truyền cho mọi<br /> đối tượng:<br /> - Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.<br /> + Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như: Luật Phòng cháy, chữa<br /> cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của<br /> Luật Phòng cháy, chữa cháy; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy;<br /> Thông tư hướng dẫn việc thi hành các Nghị định trên); quy chuẩn, Tiêu chuẩn an toàn phòng<br /> cháy, chữa cháy...<br /> + Những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy được quy định trong các<br /> <br /> văn bản quy phạm pháp luật khác như: Bộ luật hình sự, Luật doanh nghiệp, Luật Giao thông<br /> đường bộ...<br /> - Kiến thức phòng cháy, chữa cháy.<br /> + Kiến thức phổ thông về phòng cháy, chữa cháy như: khái niệm cháy, phương pháp, biện<br /> pháp phòng cháy, chữa cháy.<br /> + Kiến thức phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành như: phòng cháy, chữa cháy điện, xăng<br /> dầu, khí đốt, phòng cháy, chữa cháy dây chuyền công nghệ mới, vật liệu mới...<br /> + Tính chất nguy hiểm cháy, nổ; nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng của các<br /> doanh nghiệp và khu dân cư.<br /> + Nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ ở các doanh nghiệp và khu dân cư.<br /> + Động viên mặt tích cực, phê phán mặt tiêu cực trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy.<br /> * Nội dung tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể<br /> Căn cứ tình tình thực tế mà lựa chọn nội dung cho phù hợp. Ngoài những vấn đề chung<br /> nêu ở trên ta cần chú ý đi sâu vào những khía cạnh cụ thể cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể<br /> thì hoạt động tuyên truyền mới đạt yêu cầu.<br /> Một số nội dung cần được nhấn mạnh đối với từng đối tượng tuyên truyền:<br /> - Đối với người sử dụng lao động: Nêu bật trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng<br /> cháy, chữa cháy, đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy.<br /> - Đối với người dân ở các khu dân cư: Những nguyên nhân gây cháy, nguy cơ cháy tại gia<br /> đình. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong gia đình.<br /> - Đối với người lao động, công chức, viên chức, hội viên: Nêu bật những nguyên nhân<br /> cháy, nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng theo tính chất của từng loại công việc và biện<br /> pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp với tính chất hoạt động của từng loại cơ sở, hướng dẫn các<br /> biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc, nêu cao ý thức trong việc sử dụng lửa, các<br /> chất dễ cháy, nổ...<br /> - Đối với học sinh, sinh viên: Phổ biến để học sinh, sinh viên nắm vững quy định, nội quy<br /> phòng cháy, chữa cháy, kiến thức phổ thông về phòng cháy, chữa cháy, biện pháp, giải pháp về<br /> phòng cháy, chữa cháy đối với trường học. Đối với học sinh, sinh viên thuộc khối trường kỹ<br /> thuật, công nghệ có nhiều liên quan đến cháy, nổ cần làm cho họ thấy rõ trách nhiệm của mình<br /> trong công việc sau khi ra trường như sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng, hoá chất; thợ hàn, thợ<br /> điện…<br /> * Hình thức tuyên truyền<br /> - Tuyên truyền thông qua thính giác (nghe):<br /> + Khái niệm: Là hình thức chuyển tải lời nói, âm thanh đến thính giả một lượng thông tin<br /> nhất định về phòng cháy, chữa cháy.<br /> + Hình thức tuyên truyền cụ thể:<br /> > Sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ để thường xuyên tuyên truyền phòng cháy, chữa<br /> cháy:<br /> ● Biên tập nội dung tin, bài để phát thanh;<br /> ● Thông báo về các vụ cháy (cố gắng nêu rõ nguyên nhân, thiệt hại) và liên hệ trực tiếp<br /> đến từng cơ sở qua các vụ cháy đó.<br /> > Tổ chức học tập về công tác phòng cháy, chữa cháy:<br /> ● Thông báo tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy trong cơ sở, khu dân cư;<br /> ● Tọa đàm, trao đổi về công tác phòng cháy, chữa cháy;<br /> ● Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.<br /> > Tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy:<br /> ● Hàng năm tổ chức ít nhất một cuộc nói chuyện chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy cho<br /> <br /> cơ sở;<br /> ● Bố trí người nói hấp dẫn, thông thạo nghệ thuật tuyên truyền miệng để giúp người nghe<br /> hiểu thấu đáo những vấn đề về phòng cháy, chữa cháy (có thể báo cáo viên của cơ sở tự trình bày<br /> hoặc đề nghị cán bộ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy giúp đỡ).<br /> - Thông qua thị giác (nhìn):<br /> + Khái niệm: Là hình thức dùng hình ảnh, đồ vật, bài viết... để truyền tải đến đối tượng<br /> tuyên truyền một lượng thông tin nhất định về phòng cháy, chữa cháy.<br /> + Các hình thức tuyên truyền cụ thể:<br /> > Phát hành tài liệu, khuyến cáo về phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm khi xảy ra cháy;<br /> > Niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, biển cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy, tranh ảnh,<br /> áp phích về phòng cháy, chữa cháy;<br /> > Treo băng rôn, khẩu hiệu về phòng cháy, chữa cháy;<br /> > Viết báo tường chủ đề tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy;<br /> > Triển lãm về đề tài phòng cháy, chữa cháy.<br /> - Thông qua thính giác và thị giác (kết hợp nghe, nhìn):<br /> + Khái niệm: Là sự kết hợp giữa hai hình thức trên để truyền tải đến đối tượng tuyên<br /> truyền một lượng thông tin nhất định về phòng cháy, chữa cháy.<br /> + Hình thức tuyên truyền cụ thể:<br /> > Chiếu phim về đề tài phòng cháy, chữa cháy;<br /> > Phát băng ghi hình tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy;<br /> > Biểu diễn văn nghệ về đề tài phòng cháy, chữa cháy.<br /> 3. Biện pháp tổ chức công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy<br /> a) Tổ chức phối hợp với các cơ quan văn hoá thông tin để tận dụng năng lực và<br /> phương tiện của các cơ quan này.<br /> - Xây dựng chương trình phối hợp hàng năm, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền,<br /> trách nhiệm của từng bên trong việc tổ chức thực hiện. Định kỳ sơ kết việc phối hợp, rút kinh<br /> nghiệm để tăng cường sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.<br /> - Các phương tiện thông tin mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức<br /> về phòng cháy, chữa cháy.<br /> - Xây dựng mạng lưới cộng tác viên của các cơ quan thông tin tuyên truyền, tạo mối quan<br /> hệ gắn bó mật thiết với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để đội ngũ này hỗ trợ truyền<br /> phòng cháy, chữa cháy.<br /> - Xây dựng mạng lưới tuyên huyền việc phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở, xã phường,<br /> bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ cung cấp thông tin, tổ chức thi tuyên truyền viên phòng cháy, chữa<br /> cháy giỏi để lực lượng này tự tổ chức tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở và khu<br /> dân cư.<br /> b) Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy vào dịp Tuần lễ Quốc<br /> gia ATVSLĐ - PCCN, dịp “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, dịp hanh khô, tết nguyên<br /> đán.<br /> - Phối hợp với các cơ quan văn hoá, thông tin đồng loạt tuyên truyền phòng cháy, chữa<br /> cháy, có những hình thức tuyên truyền gây ấn tượng sâu sắc, nhất là trên đài phát thanh và truyền<br /> hình như: các chương trình trò chơi về đề tài phòng cháy, chữa cháy, cổ động về phòng cháy,<br /> chữa cháy, giao lưu đối thoại về phòng cháy, chữa cháy, phát các bài phóng sự nêu thực trạng và<br /> giải pháp phòng cháy, chữa cháy.<br /> - Tổ chức chương trình tuyên truyền cổ động trực quan tại nơi công cộng, tuyên truyền<br /> phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy kết hợp biểu diễn văn nghệ và sử dụng các phương<br /> tiện chữa cháy, cứu người thông dụng, có giải thưởng cho những người tham gia sử dụng bình<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản