Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 1

Chia sẻ: ViSatori ViSatori | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:189

0
3
lượt xem
1
download

Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 1 trình bày khái quát những lý luận cơ bản về xã hội dân sự và quá trình hình thành, phát triển, hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh châu Âu, phân tích xã hội dân sự ở một số quốc gia điển hình của Liên minh châu Âu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu: Phần 1

CK.00000 4752 1<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN<br /> VÀ THỰC TIẺN VỂ XẢ HỘI DÂN s ự<br /> ở LIÊN MINH CHÂU Âu<br /> <br /> VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> VIỆN NGHIỀN CỨU CHẨU Âu<br /> PGS.TS. ĐINH CÔNG TUẤN<br /> (Chủ biên)<br /> <br /> MỘT s ố VẤN ĐỂ LÝ LUẬN<br /> VÀTHựC<br /> • TIỄN VỀ XẢ HỘI<br /> • DÂN s ự•<br /> ở LIÊN MINH CHÂU Âu<br /> <br /> ĐẠI HỌC THAI NGUYÊN<br /> <br /> TRUNG TÂM HỌC LIỆU<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> HÀ NỘI - 2010<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản