Ebook Những mô hình quản trị kinh điển

Chia sẻ: Nguyenthao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:223

0
59
lượt xem
34
download

Ebook Những mô hình quản trị kinh điển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những mô hình quản trị kinh điển là kết quả hoạt động của Berenschot và các chuyên gia tư vấn, tập hợp 60 mô hình quản lý được sử dụng thường xuyên nhất. Cuốn sách này mang đến cho bạn đọc một tầm nhìn bao quát về hoạt động của các tổ chức kinh doanh, được chia thành ba hoạt động cơ bản tương ứng với ba phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Những mô hình quản trị kinh điển

Mục lục NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KINH ĐIỂN ...................................................................................................... 5 LỜI GIỚI THIỆU ......................................................................................................................................................... 6 LỜI TỰA ........................................................................................................................................................................ 8 HƯỚNG DẪN ĐỌC SÁCH ..................................................................................................................................... 10 PHẦN MỘT................................................................................................................................................................ 12 1. BẢNG SẢN PHẨM/ THỊ TRƯỜNG ANSOFF ............................................................................................ 13 2. MA TRẬN BCG .................................................................................................................................................... 18 3. CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH ............................................................................................................... 21 4. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH: NĂM THẾ MẠNH CỦA PORTER .......................................................... 24 5. NĂNG LỰC CỐT LÕI ......................................................................................................................................... 29 6. MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA GREINER .............................................................................................. 33 7. NHỮNG NĂNG LỰC KHÁC BIỆT CỦA KAY ............................................................................................. 38 8. TỔ CHỨC HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ............................................................................................................... 43 9. SỬ DỤNG NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI /NƯỚC NGOÀI .......................................................................... 46 10. SƠ ĐỒ HÓA LỘ TRÌNH.................................................................................................................................. 49 11. HOẠCH ĐỊNH KỊCH BẢN ............................................................................................................................. 53 12. HỘI THOẠI CHIẾN LƯỢC ............................................................................................................................ 57 13. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC .................................................................. 63 14. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NGUỒN VỐN NHÂN LỰC ................................................................... 67 15. PHÂN TÍCH SWOT.......................................................................................................................................... 70 16. CHUỖI GIÁ TRỊ................................................................................................................................................. 75 17. QUẢN LÝ DỰA TRÊN GIÁ TRỊ ................................................................................................................... 79 18. CÁC QUY TẮC GIÁ TRỊ CỦA TREACY VÀ WIERSEMA ..................................................................... 82 PHẦN HAI .................................................................................................................................................................. 86 19. CẤU TRÚC 7-S .................................................................................................................................................. 87 20. TÍNH PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG ........................................................................................................ 90 21. BEER VÀ NOHRIA – LÝ THUYẾT E VÀ O .............................................................................................. 93 22. SO CHUẨN ......................................................................................................................................................... 96 23. TÁI THIẾT KẾ QUY TRÌNH KINH DOANH .......................................................................................... 100 24. GIÁ TRỊ CẠNH TRANH CỦA HIỆU QUẢ TỔ CHỨC .......................................................................... 103 25. BỐN GÓC PHẦN TƯ CỐT LÕI ................................................................................................................... 106 26. BẢY THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT CỦA COVEY ............................................................ 109 27. KIM TỰ THÁP CURRY: QUẢN LÝ TIẾP THỊ VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG............................. 112 28. PHÂN TÍCH DUPONT .................................................................................................................................. 115 29. ĐỊNH GIÁ TẠI CỔNG NHÀ MÁY .............................................................................................................. 118 30. MÔ HÌNH LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC CỦA HENDERSON VÀ VENKATRAMAN ....................... 122 31. CÁC CHIỀU VĂN HÓA CỦA HOFSTEDE ............................................................................................... 125 32. THÁP THU MUA VÀ CUNG ỨNG............................................................................................................. 128 33. CHU KỲ SÁNG TÂN ...................................................................................................................................... 131 34. 4P TRONG TIẾP THỊ CỦA KOTLER ....................................................................................................... 134 35. TÁM BƯỚC THAY ĐỔI CỦA KOTTER................................................................................................... 137 36. MÔ HÌNH THU MUA CỦA KRALJIC........................................................................................................ 140 37. TƯ DUY TINH GỌN/ SẢN XUẤT TỨC THỜI ...................................................................................... 143 38. PHÂN TÍCH MABA........................................................................................................................................ 147 39. MÔ HÌNH LƯƠNG THƯỞNG CỦA MILKOVICH ................................................................................ 150 40. CẤU HÌNH CỦA MINTZBERG ................................................................................................................... 152 41. MÔ HÌNH THU MUA CỦA MONCZKA ................................................................................................... 155 42 . PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ PHỤ TRỘI ............................................................................................................. 158 43. SẢN XUẤT ĐÁP ỨNG NHANH ................................................................................................................. 161 44. QUY TẮC THỨ NĂM CỦA SENGE ........................................................................................................... 163 45 . SÁU SIGMA ..................................................................................................................................................... 166 46. MÔ HÌNH ƯU VIỆT EFQM ......................................................................................................................... 170 47 . LÝ THUYẾT CÁC ĐIỂM HẠN CHẾ ......................................................................................................... 174 48. QUẢN LÝ TỒN KHO BỞI NHÀ CUNG CẤP........................................................................................... 178 PHẦN BA .................................................................................................................................................................. 182 49. THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ................................................................................................................................ 183 50. VAI TRÒ NHÓM CỦA BELBIN .................................................................................................................. 186 51. NĂM CÁNH SAO THƯƠNG HIỆU ........................................................................................................... 189 52. BỐN GÓC THAY ĐỔI .................................................................................................................................... 193 53. DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU ......................................................................................................................... 195 54. KAIZEN/GEMBA ........................................................................................................................................... 197 55. NHỮNG VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA MINTZBERG ................................................................................. 201 56. PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ THÀNH QUẢ ................................................................................................... 204 57. PHÂN TÍCH CĂN NGUYÊN/ PHÂN TÍCH PARETO .......................................................................... 207 58. SÁU CHIẾC MŨ TƯ DUY CỦA DE BONO .............................................................................................. 210 59. VÒNG TRÒN DEMING: LÊN KẾ HOẠCH – THỰC HIỆN – KIỂM TRA – HÀNH ĐỘNG ....... 213 60. SƠ ĐỒ HÓA DÒNG GIÁ TRỊ....................................................................................................................... 216 PHỤ LỤC .................................................................................................................................................................. 219 MARCEL VAN ASSEN, GERBEN VAN DEN BERG PAUL PIETERSMA NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KINH ĐIỂN KEY MANAGEMENT MODELS Bản quyền tiếng Việt © 2011 Công ty Sách Alpha Trịnh Minh Giang, Nguyễn Phương Lan dịch NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ QUỐC DÂN Tạo ebook: Tô Hải Triều Phát hành: http://www.taisachhay.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản