Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 1

Chia sẻ: Bautroibinhyen30 Bautroibinhyen30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
10
lượt xem
3
download

Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề chung của Giáo dục học" giới thiệu tới người học các nội dung: Giáo dục là một hiện tượng xã hội, Giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển của cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 1

TS. PHAN THANH LONG (Chủ biên)<br /> TS. LỂ TRÀNG ĐỊNH<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG<br /> CỦA GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC s ư PHẠM<br /> <br /> Mã sô:0 1.01.648/869 - ĐH 2008<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> LỜI NÓI Đ Ầ U ............................................................................................... 5<br /> Chương 1: GIÁO DỤC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XẢ H Ộ I...... 7<br /> 1. Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt..................................7<br /> 2. Tính chất của giáo d ụ c ........................................................... 13<br /> 3. Xu thế phát triển giáo dục trên thế giới............................ 18<br /> 4. Đối mới giáo dục ở Việt Nam................................................ 23<br /> Chương 2: GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC.................. 30<br /> 1. Đối tượng và nhiệm vụ của Giáo dục h ọ c .........................30<br /> 2. Hệ thống các khoa học giáo dục và các khái niệm cơ<br /> bản của Giáo dục h ọ c .....................................................................35<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu Giáo dục h ọ c ..............................48<br /> Chưưng 3: GIÁO DỤC VÀ S ự P H Á T TRIEN<br /> <br /> cá n h â n<br /> <br /> ..... 56<br /> <br /> 1. Khái niệm con người, cá nhàn và nhân c á c h .................56<br /> 2. Các yếu tô ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển<br /> cá n h â n ................................................................................................64<br /> Chưưng 4: GIÁO DỤC VÀ S ự P H Á T TRIEN x ả h ộ i .......... 80<br /> 1. Các chức năng xã hội của giáo d ụ c...................................80<br /> 2. Các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện n a y ..................................................92<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản