Ebook Phiên dịch Việt - Hán, Hán - Việt: Phần 1

Chia sẻ: Bautroibinhyen30 Bautroibinhyen30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
51
lượt xem
28
download

Ebook Phiên dịch Việt - Hán, Hán - Việt: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Phiên dịch Việt - Hán, Hán - Việt" trình bày những lý thuyết phiên dịch một cách khái quát nhất, gồm các hình thức phiên dịch, các bước tiến hành phiên dịch và tiêu chuẩn để đánh giá một bài phiên dịch tốt. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Phiên dịch Việt - Hán, Hán - Việt: Phần 1

LÊ ĐÌNH KHẨN<br /> <br /> PHIÊN DỊCH<br /> VIỆT—<br /> HÁN, HÁN-VIỆT<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q u ố c GIA TP. H ồ CHÍ MIN*'<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Phiên dịch là một hoạt động ngôn ngữ có từ xa xưa. ở đâu có<br /> iện tượng song ngữ hay đa ngữ thì ở đó có phiên dịch, trong<br /> iảng dạy và học tập ngoại ngữ, phiên dịch như là một phần<br /> hông thể thiếu vắng, từ một bảng đôi chiếu từ ngữ đến một lời<br /> iải thích mẫu câu trong giáo trình học ngoại ngữ đều cần đến<br /> hiên dịch.<br /> Vai trò của phiên dịch trong hoạt động ngôn ngữ hết sức to<br /> ín. Nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ và ở khắp mọi nơi trên thế<br /> iới. Tuy nó chưa trở thành một ngành khoa học độc lập, đủ<br /> lạnh, nhưng không vì thế mà thiếu cơ sở lý luận soisáng trong<br /> uá trình hoạt động.<br /> Tập sách đơn sơ này thu thập những ý kiến của các học giả<br /> rong ngoài nước, cộng thêm quan điểm cá nhân người biên soạn<br /> ề phiên dịch, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho<br /> Igười học.<br /> Trong quá trình biên soạn tác giả quyển sách đã sử dụng một<br /> ố cứ liệu, ngữ liệu của các học giả uy tín trong và ngoài nước,<br /> rong các tài liệu từng dùng làm giáo trình đại học.<br /> Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.<br /> Phiên dịch và phiên dịch Việt-Hán, H án-Việt ra đời<br /> rong thời điểm chưa thật thuận lợi cả về phương diện chù quan<br /> ẫn khách quan. Vì thế sai sót là điều khó tránh khỏi. Xin được<br /> :hỉ giáo.<br /> T P H C M 9/2 0 0 5<br /> T S L è Đ ìn h K h ả n<br /> T rư ớ n g bộ m ô n Đ ô n g A học<br /> K h o a Đ ô n g p h ư ơ n g học<br /> T rư ờ n g Đ H K H X H & X V<br /> Đ ạ i h ọ c Q uốc g ia T P H CM<br /> <br /> 3<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản