Ebook Photoshop Easy-Hard part 204

Chia sẻ: Qwdsdasdvdfv Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
5
download

Ebook Photoshop Easy-Hard part 204

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 204', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Photoshop Easy-Hard part 204

  1. 1. Fill with Forground 1. Alt+Backspace Color 2. Fill with Background 2. Shift+Backspace Color 3. Ascend through Layers 3. Alt+] 4. Descend through Layers 4. Alt+[ 5. Select Top Layer 5. Shift+Alt+] 6. Select Bottom Layer 6. Shift+Alt+[ 7. Show/Hide All Palettes 7. Tab Technical Support Forum : http://vietdown.org/vbb/index.php PHỐI CẢNH SỬ DỤNG LAYER MASK 1.)Các bạn down 2 tấm ảnh này về tập làm 2.) Mở 2 bức ảnh này ra - để layer chứa hình cái sọ nằm trên hình cô gái kia , sau đó tạo ra 1 layer mask cho layer sọ người 3.) Nhấn B để chọn công cụ Brush và chọn lại cọ mềm như hình : 4.) Sau đó tô lên những phần nào mà bạn muốn xóa - tui làm như vầy : 5.) Sau khi xóa xong - bạn chọn xọ nguời - nhấn Ctrl+U để mở Hue/ Satủation : thông số như hình
  2. 6.) Sau đó mở hộp thoại Cuver ( Image > Adjustment > cuver ) và thiết lập thông số như hình : 7.) Kết quả Technical Support Forum : http://vietdown.org/vbb/index.php PHỐI MÀU ẢNH GIỮA TRẮNG ĐEN VÀ MÀU Hê - về wê mây ngày mà ở đây vui ghê - Tối nay tui mới ghé nhà thằng bạn ở VINH chơi - nhà thằng bạn có nối NET nên tiện thể post cho anh em 1 bài - bạn nào bít rồi thì thôi - dzô ( mọi khúc mắc xin hẹn đầu tháng 8 - vì đây tiện đường nen tui làm - chứ ở wê làm gì có INTER) 1.) Mở một bức hình mà bạn muốn làm - tui mở hình này : 2.) Vào image > Mode > Grayscare để chuyển ảnh qua trắng đen 3.) Bây giờ vào Image > Mode > RGB color để chuyển ảnh qua chế độ màu 4.) Tạo ra 1 layer mới sau đó dùng công cụ Lasso Tool để khoanh vùng cái áo của cô gái - chọn loại màu mà bạn thích trong hộp màu color picker . sau đó nhấn Alt+ BAckspake để tô màu cho cái áo của cô gái ( layer 1 sẽ được tô màu ) - nếu thấy áo của cô gái màu nó không khớp thì các bạn dùng công cụ PaintBrust (B) hay Eraser Tool (E) để tô thêm màu hãy xoá vùng màu bị lem trên layer 1 . Chọn layer 1 - nhấn Ctrl+D để bỏ chọn - trong ô Blend mode các bạn chọn giá trị trộn màu tuỳ thích - vì mỗi cách trộn sẽ có 1 kết quả khác nhau - ở đây tui chọn OVERLAY 5.) Ở đây cái áo của cô gái có 2 phần tách rời nhau cho nên tui tạo thêm 1 layer nữa ( Layer 2 ) tiếp tục làm như trên - luc này tui sẽ có 1 tấm hình hoàn chỉnh
  3. với những cách này bạn có thể tạo ra nhiều bối cảnh hấp dẫn khác . Technical Support Forum : http://vietdown.org/vbb/index.php Photo Adjustment Made Easy Jacquelin Vanderwood 1 Photo adjustment is really easy in Photoshop if you know the steps. I'll use the photo below for this tutorial. 2 We want to first create a New Adjustment Layer. Choose Levels. Make sure to check Group With Previous Layer. 3 Here is the Levels box prior to making any adjustments to the picture quality. 4 I moved the center input level over to .80 to achieve the best look. 5 You can see that the colors are more brilliant than before.
  4. 6 Let's apply another New Adjustment Layer on top of the last one using Curves. 7 Start by clicking in the middle to anchor the curve. Then click and add one above and below. Now move the anchor points until the picture looks as good as it can with lights and darks. 8 These adjustments have increased the appeal of the photo by allowing more shadow and light areas to appear. 9 On the original photo layer apply an Unsharp Mask. Do not overdo this filter or you'll reduce the quality of the photo. 10 Here is the photo that is much more interesting to view than the original we started with. Technical Support Forum : http://vietdown.org/vbb/index.php Photo Edges in Photoshop
  5. To celebrate the new Photography section in the Cafe, lets try our hand at creating high Impact Photographic edges using the quickmask tool. By Colin Smith www.photoshopcafe.com Start with your image Make a selection around the inside of the image
Đồng bộ tài khoản