Ebook Phương pháp Toán Lí - Đỗ Đình Thanh (chủ biên)

Chia sẻ: ádajd Akshdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:323

1
426
lượt xem
208
download

Ebook Phương pháp Toán Lí - Đỗ Đình Thanh (chủ biên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Phương pháp Toán Lí gồm 8 chương. Nội dung cuốn sách trình bày về trường vô hướng và trường vectơ, trường tenxơ, phương trình sóng một chiều, phương trình dao động của màng, phương trình laplaxơ, các phương pháp tính gần đúng vi tích phân, các phương pháp gần đúng trong cơ học lượng tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Phương pháp Toán Lí - Đỗ Đình Thanh (chủ biên)

 1. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 73158.pdf at Wed Mar 28 13:50:40 ICT 2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản