Ebook Portable Softwares part 82

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
3
download

Ebook Portable Softwares part 82

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 82', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Portable Softwares part 82

  1. dflt[pn]=['yes'] Đc hiểu là đây là lựa chọn ngầm định. Vậy với các dòng lệnh batch trên thì sau khi cài đặt xong phần mềm thì các lệnh nằm trong drClean.CMD, Clean.CMD sẽ đc thi hành là xóa tất cả các file và thư mục nằm ở systemdrive\INSTALL hay C:\INSTALL. drClean.CMD hình như là Driver Clear.cmd. Xóa tất cả các Driver nằm trong thư mục C:\D ( systemdrive\D ) Thật ra trên đây chỉ là một phần trong các dòng lệnh của Windows XP PuntO, khi bạn sử dụng đến WPI thì bạn sẽ gặp rất nhiều các tham số, dòng lệnh khác nhau. Mình viết ở đây chỉ là viết theo ý hiểu của mình. Nếu có sai sót gì thì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Anh ngữ mình kém lắm nên có thể dich sai. Quyanhnguyen(UDS) @quyanhnguyen: 1. Cảm ơn vì 1 bài phân tích tuyệt vời. 2. Bạn vẫn chưa giải thích ở cả 2 ví dụ trên: Quote: prog[pn]=['Cleaning Temp Files'] uid[pn]=['Cleanup'] ordr[pn]=[160] và Quote: prog[pn]=['ADAWARE 1.06'] uid[pn]=['ADAWARE106'] ordr[pn]=[20] - Ở cả 2 đoạn trích dẫn, bạn không hề giải thích uid[pn] & ord[pn] là gì. Lấy thì dụ ở đoạn trích dẫn 1: tại sao uid[pn] như vậy ? Còn ordr[pn] thì sao ? Tại sao lại là 160 (ở trích dẫn 1) hay uid[pn] (ở trích dẫn 2), do đâu mà có những con số này, nó có tầm ảnh hưởng như thế nào, sửa nó liệu có chuyện gì xảy ra không ? v.v... - Đồng ý với bạn, những câu hỏi mà mình đặt ra ở trên không phải là vấn đề chính (cái mà 1 người làm UXPCD nên quan tâm), nhưng không làm thì thôi, làm thì làm cho tới bến (phải hiểu vấn đề 1 cách ngọn ngành, rành rọt). Thân mến ! zeroman_ltk(UDS)
  2. giải thích thêm về một số tham số: Code: prog[pn]=['Cleaning Temp Files'] prog ở đây có thể là Program Name - tức tên chương trình sẽ đc hiển thị trong menu để người dùng có thể biết và lựa chọn. Code: uid[pn]=['Cleanup'] uid hình như là Unique ID. Đoạn này chỉ là viết lại của prog, mình đã thử nhưng không thấy uid có tác dụng gì cả. Code: ordr[pn]=[160] không biết giải thích thế nào, cũng có thể gọi nó là số thứ tự. bạn có thể bỏ trống. Code: cat[pn]=['Utilities'] cat ở đây là Category Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong thư mục Manual của WPI. Mình không giỏi Tiếng Anh nên có gì sai sót thì bỏ qua nhé. Đây là toàn bộ dòng lệnh của WPI trong Windows XP Punto Code: prog[pn]=['ADAWARE 1.06'] uid[pn]=['QADAWARE106'] ordr[pn]=[20] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\AdAware1.06\\aawsepro.exe /S'] cmd2[pn]=['taskkill /IM Adaware.exe /F'] cmd3[pn]=['taskkill /IM hh.exe /F'] cmd4[pn]=['taskkill /IM Ad-Aware.exe /F'] cat[pn]=['Utilities'] pn++ prog[pn]=['BS Player Final'] uid[pn]=['BSPLAYERFINAL'] ordr[pn]=[155] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\bsplayer.exe /S']
  3. dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Multimedia'] pn++ prog[pn]=['CREATIVE SOUNDBLASTER LIVE 1.5'] uid[pn]=['CREATIVESOUNDBLASTERLIVE1'] ordr[pn]=[10] cmd1[pn]=['c:\\WINDOWS\\DRIVER\\MyDrivers.exe /s'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Driver'] pn++ prog[pn]=['Cleaning Temp Files'] uid[pn]=['Cleanup'] ordr[pn]=[160] cmd1[pn]=['taskkill /IM amp.exe /F'] cmd2[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\WIN.EXE'] cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\drClean.CMD'] cmd4[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\Clean.CMD'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['XP PuntO Important source'] pn++ prog[pn]=['FireFox 1.5.1'] uid[pn]=['FIREFOX151'] ordr[pn]=[30] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\firefox1501.exe'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Flash Player 8.0'] uid[pn]=['Flash'] ordr[pn]=[35] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\FlashPlayer8.exe'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['FlashGet 1.7.1']
  4. uid[pn]=['Flashget'] ordr[pn]=[40] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\FLASHGET_1.7.1\\fgf171.EXE /s'] cmd2[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\FLASHGET_1.7.1\\REG.REG'] cmd3[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\FLASHGET_1.7.1\\FlashGetRegTweak.REG'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Google Toolbar'] uid[pn]=['GOOGLETOOLBAR'] ordr[pn]=[45] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\GoogleToolbar.exe /q'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['INTERNET DOWNLOAD MANAGER 5.2 b4'] uid[pn]=['INTERNETDOWNLOADMANAGER52'] ordr[pn]=[50] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\IDM.exe'] cmd2[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\IDMan.exe'] cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\idmmbc.exe'] cmd4[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\Internet.exe'] cmd5[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\RegKey.reg'] cmd6[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\IDMREG'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Klite Codec 1.5.2.0'] uid[pn]=['KLITECODEC'] ordr[pn]=[25] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\klmcodec.exe /SILENT'] pn++ prog[pn]=['MSN PLUS 362'] uid[pn]=['MSNPLUS362']
  5. ordr[pn]=[55] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\MsgPlus-362.exe /SilentInstallNoSponsor'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Opera v8.52 build 7721 New!'] uid[pn]=['OPERA'] ordr[pn]=[60] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\ow32enen852.EXE /S'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Realtalk 97'] uid[pn]=['REALTALK97'] ordr[pn]=[150] cmd1[pn]=['c:\\windows\\Driver\\realtalk.exe /S'] dflt[pn]=['yes'] pn++ prog[pn]=['UltraISO Media Edition v7.6'] uid[pn]=['ULTRAISOMEDIAEDITIONV76'] ordr[pn]=[65] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\uiso7_me.exe /VERYSILENT /SP-'] cmd2[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\UltraIso.reg'] cat[pn]=['Utilities'] pn++ prog[pn]=['Winamp 5.2'] uid[pn]=['WINAMP520427'] ordr[pn]=[5] cmd1[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\winamp.reg'] cmd2[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\WINAMP.sfx.exe'] cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\ANUNAKI110.exe'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Multimedia']
Đồng bộ tài khoản