Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1

Chia sẻ: Trần Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:595

0
58
lượt xem
21
download

Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook "Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1" có kết cấu nội dung gồm 11 bài giảng: Triển khai cài đặt hệ điều hành windows server 2012, triển khai dịch vụ active directory, cấu hình các đối tượng trên active directory, làm việc cùng powershell... Để nắm rõ nội dung chi tiết các bài giảng, mời các bạn tham khảo ebook.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Quản trị hệ thống mạng windows server 2012: Phần 1

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG<br /> WINDOWS SERVER 2012 PHẦN 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Bài 1: TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2012 .................................. 3<br /> 1.1 Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 Datacenter(GUI) ........................................................... 3<br /> 1.2 Cài đặt Hệ điều hành Windows Server 2012 Datacenter (ServerCore) ............................................ 24<br /> 1.3 Cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012. ........................................................................ 27<br /> Bài 2: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY ..................................................................... 43<br /> 2.1 Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain. ........................ 43<br /> 2.2 Nâng cấp máy chủ Windows Server 2012 (Server Core) lên Domain Controller và Join Domain. . 71<br /> 2.3 Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller .......................................................................... 89<br /> 2.4 Cài đặt và cấu hình Child Domain. ................................................................................................. 105<br /> Bài 3: CẤU HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN ACTIVE DIRECTORY. .......................................... 122<br /> 3.1 Tạo và cấu hình tài khoản trên Domain Controller. ........................................................................ 122<br /> 3.2 Tạo OU, Group, User và cấu hình ủy quyền quản trị OU ............................................................... 149<br /> Bài 4: LÀM VIỆC CÙNG POWERSHELL ........................................................................................ 177<br /> 4.1 Tạo OU, tài khoản người dùng và nhóm thông qua PowerShell. ................................................... 177<br /> 4.2 Sử dụng Powershell Script để tạo tài khoản người dùng với số lượng lớn. .................................... 184<br /> Bài 5:<br /> <br /> NETWORK MONITOR ......................................................................................................... 193<br /> <br /> 5.1 Cài đặt Tool Network Monitor 3.4 & Giám sát lưu lượng mạng. ................................................... 193<br /> Bài 6: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP ........................................................................... 203<br /> 6.1 Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server kết hợp với AD ............................................................ 203<br /> 6.2 Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent. ........................................................................................ 221<br /> 6.3 Sao lưu và khôi phục DHCP Server................................................................................................ 246<br /> Bài 7: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DNS................................................................................ 257<br /> 7.1 Cài đặt và cấu hình DNS Server. .................................................................................................... 257<br /> 7.2 Cấu hình dịch vụ Backup DNS. ...................................................................................................... 281<br /> Bài 8: CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IPV6 ....................................................................................................... 310<br /> 8.1 Triển khai mạng với IPv6. .............................................................................................................. 310<br /> 8.2 Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012. .................................................................. 325<br /> Bài 9: CẤU HÌNH QUẢN LÝ Ổ ĐĨA .................................................................................................. 342<br /> 9.1 Cài đặt và cấu hình ổ đĩa cứng. ....................................................................................................... 342<br /> 9.2 Cấu hình RAID 0 , 1 , 5. ................................................................................................................. 378<br /> 1<br /> <br /> 9.3 Cấu hình Redundant Storage Space. ............................................................................................... 393<br /> Bài 10: PHÂN QUYỀN VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU. ................................................................................ 434<br /> 10.1 Cấu hình và phân quyền chia sẻ dữ liệu........................................................................................ 434<br /> 10.2 Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup ................................................................ 459<br /> 10.3 Cấu hình Offline Files. .................................................................................................................. 507<br /> Bài 11. TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH GROUP POLICY. ................................................................. 536<br /> 11.1 Triển khai chính sách GPO cơ bản. .............................................................................................. 536<br /> 11.2 Giám sát tệp tin và bắt xóa file. .................................................................................................... 562<br /> 11.3 Triển khai chính sách (GPO) giới hạn sử dụng phần mềm. .......................................................... 580<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài 1:<br /> TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2012<br /> Các nội dung chính sẽ được đề cập:<br />  Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 Datacenter (GUI)<br />  Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 Datacenter (Server Core)<br />  Cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012<br /> <br /> 1.1 Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 Datacenter(GUI)<br /> 1.Nội dung bài lab: Cài đặt hệ điều hành Windows servere 2012 Datacenter ( Full<br /> Installation )<br /> - Tên máy :BKAP-SRV12-04<br /> - IP Address : 192.168.1.4<br /> - Subnet Mask : 255.255.255.0<br /> - Default gateway : 192.168.1.1<br /> - Preferred DNS Server : 192.168.1.2<br /> 2.Yêu cầu chuẩn bị: Chuẩn bị một máy có cấu hình cơ bản như sau:<br /> - Processor architecture: x86-64<br /> - Processor speed:<br /> <br /> 1.4 GHz<br /> <br /> - Memory (RAM):<br /> <br /> 512 MB<br /> <br /> - Hard disk space:<br /> <br /> 32 GB<br /> <br /> - DVD ROM<br /> + Chuẩn bị thêm máy Client là Windows 8 với tên và địa chỉ theo mô hình<br /> Lab 1.1.<br /> + Các bạndùng VMware Workstation tạo các máy ảo.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.Mô hình lab:<br /> <br /> Hình 1.1<br /> Sơ đồ địa chỉ như sau:<br /> Thông số<br /> IP Address<br /> Subnet mask<br /> Default gateway<br /> DNS Server<br /> <br /> BKAP-SRV12-04<br /> 192.168.1.4<br /> 255.255.255.0<br /> 192.168.1.1<br /> 192.168.1.2<br /> <br /> BKAP-WRK08-01<br /> 192.168.1.10<br /> 255.255.255.0<br /> 192.168.1.1<br /> 192.168.1.2<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản