Ebook Sách học tiếng Anh cấp tốc: Phần 2

Chia sẻ: Bautroibinhyen30 Bautroibinhyen30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
73
lượt xem
47
download

Ebook Sách học tiếng Anh cấp tốc: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách “Sách học tiếng Anh cấp tốc” gồm câu nói theo các chủ đề quen thuộc và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, nội dung câu ngắn gọn trong các tình huống, có phiên âm đơn giản để tự học tự đọc. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Sách học tiếng Anh cấp tốc: Phần 2

ai mơ-st ơđ-mit ai đônt<br /> têk grêt in-tơ-re-st in kaìli-grơ-fi.<br /> Nothing interests me<br /> less than working with<br /> her, as a matter of fact.<br /> na-thing in-tơ-re-sts mi<br /> les dơn guôk-king guyt<br /> hơ, as ơ met-tơ ơf fach-kt<br /> <br /> Sự thực, điều làm tôi<br /> không có hứng nhất<br /> chính là làm việc cùng<br /> cô ấy.<br /> <br /> To be honest, the drama Nói thực, câu lạc bộ<br /> club has no attraction for nhạc kịch đó chang để<br /> me.<br /> lại chút cảm hứng cho<br /> tu bi o-ni-st, dơ đ-ra-mơ ío1'<br /> klăb hez nôu ơ-trek-sần<br /> fo mi.<br /> <br /> KHUYÊN NHỦ<br /> Are you sure you ought Anh nhất định phải<br /> to listen to the music<br /> nghe nhạc khi học à?<br /> while studying.<br /> ajiu suơ jiu ot tu li-sần<br /> tu dơ miu-zik goail stađi-ing.<br /> 123<br /> <br /> Be honest, you'll get<br /> Nói thực, quađó anh c<br /> ó<br /> some profit out of it.<br /> thê họcđược rất nhiều<br /> _• a ••<br /> * “—<br /> bi o-ni-st, jiu-l7 get săm điều,<br /> pro-fit ao-t ơf it.<br /> Are you quite sure you've Anh có chắc là tất cả<br /> taken everything into<br /> đêu dã cân nhăc không?<br /> consideration?<br /> a jiu koait sud jiu-vd tekkan e-ve-ri-thing in-tu<br /> kdn-si-dd-ray-san ?<br /> But every little helps,<br /> doesn't it?<br /> <br /> Nhưng từng giọt đều c<br /> ó<br /> ích, không phải sao?<br /> <br /> bat e-ve-ri lit-td he-lps,<br /> dd-zan it?<br /> But is it worth the risk? Nhưng có đáng m<br /> ạo<br /> bat iz it guotd dd ri-sk? hiểm không?<br /> But supposing your son Giả sử con trai anh làm<br /> killed the bird, what do chết con chim, anh sè<br /> you think then?<br /> nghĩ gì?<br /> bat sdp-pou-zing jio san<br /> kil-d dd bdd, goat du jiu<br /> thinh-k den?<br /> Don't let that stop you!<br /> <br /> 124<br /> <br /> Đừng đề người đó cản<br /> trở anh!<br /> <br /> đônt let dat stop jiu!<br /> <br /> ị<br /> <br /> Go on!<br /> <br /> Tiếp tục đi!<br /> <br /> gôu on!<br /> I just don't see why we Tôi không hiểu uì sao<br /> Ịshouldn't have a try? chúng ta không thể thử?<br /> ai ja-st đônt si woai guy<br /> su-đần he-v ơ troai?<br /> It wouldn't hurt to talk Bàn bạc với họ không<br /> with them.<br /> thể có mặt xấu nào.<br /> it uđ-đần hơt tu thook<br /> guyt dâm.<br /> Let's be sensible.<br /> Chúng ta vẫn minh<br /> Nobody'll lose anything, mẫn. Chẳng aimất đi<br /> lets bi sen-sơ-bờ. Nôu-bo- th ư ẽlđi-l lu-z e-ni-thing<br /> Listen to me once, OK? Nghe tôi một lần, được<br /> li-sần tu mi oàn-s, ôu-kê? khong?<br /> Just this once!<br /> <br /> Nôi lần này nhé!<br /> <br /> ịa-st dis oăn-s<br /> Please! pli-s<br /> <br /> cầu xin anh!<br /> <br /> Surely the best course of Biện pháp tốt nhất là ký<br /> action would be to sign a kết hợp đồng với anh ấy.<br /> <br /> contract with him.<br /> suad-li dd best ko-s df aksan ud bi tu sai-n d kdntrakt uoitd him.<br /> That's all right in theory, Ve ly thuyet thi co the,<br /> nhưng thực tế chưa chắc<br /> but in practice it may<br /> đã thuận lợi.<br /> not work.<br /> datz 61 rai-t in thi-d-ri,<br /> bat n prak-tis it mei not<br /> wuok.<br /> That's a good idea, but<br /> do you take everything<br /> into account?<br /> <br /> Đây là sáng kiến hay,<br /> nhưng anh dã cân nhắc<br /> mọi chuyện chưa?<br /> <br /> detz d gud ai-dia, bat du<br /> jiu tek e-ve-ri-thing intu<br /> d-kao-nt?<br /> You're right, but you've Anh đúng, nhưng anh<br /> got to realize things are phải biết là tình hình ở<br /> different here.<br /> đây khác.<br /> jiu-a rai-t, bat jiu-udgot<br /> tu rid-lai-z thingz a di-fdrant hiad.<br /> What if the house<br /> collapse?<br /> wat if dd haos kd-leps?<br /> 126<br /> <br /> Neu nha bi sap thi lam<br /> thenao?<br /> <br /> You're not going to let<br /> me down, are you?<br /> <br /> Anh không thể làm tôi<br /> thất vọng, đúng không?<br /> <br /> jiu-a not gOU“ tu let<br /> lĩlg<br /> mi dao-n, a-jiu?<br /> <br /> KINH NGAC<br /> Are you serious?<br /> <br /> Anh tưởng thật sao?<br /> <br /> a jiu sie-ri-efs?<br /> Bless me! bles mi<br /> <br /> Trời ơi!<br /> <br /> But that's strange!<br /> bat datz stren-dz.<br /> <br /> Nhưng điểu này quả<br /> thực là không thể tưởng<br /> tượng.<br /> <br /> Good heavens!<br /> <br /> Trời ơi!<br /> <br /> gud he-vdnz<br /> Good Lord! gud Lod<br /> <br /> Trời ơi!<br /> <br /> Fancy that!<br /> <br /> Thật không ngờ!<br /> <br /> fen-si dat!<br /> How amazing!<br /> hao d-may-zing!<br /> <br /> Thật kinh người!<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản