Ebook Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam sử dụng hợp lý và bảo vệ phát triển bền vững - GS.TS. Đường Hồng Dật

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:153

0
199
lượt xem
97
download

Ebook Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam sử dụng hợp lý và bảo vệ phát triển bền vững - GS.TS. Đường Hồng Dật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam sử dụng hợp lý và bảo vệ phát triển bền vững nêu lên những đặc điểm cần được lưu ý và đề xuất một số vấn đề để gợi ý cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất kinh doanh cung như các cộng đồng nông thôn thấy được tính chất cấp bách và ý nghĩa to lớn của công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam sử dụng hợp lý và bảo vệ phát triển bền vững - GS.TS. Đường Hồng Dật

    CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

    Đồng bộ tài khoản