intTypePromotion=1
ADSENSE

Ebook Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:275

6
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc: Phần 2 chọn lọc một số bài viết phân tích, làm rõ cũng như bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao nội dung và giá trị tư tưởng ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã được đăng tải trên Báo Nhân Dân và các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc: Phần 2

 1. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 275
 2. 277 Ngày 01/9/2020, báo Nhân Dân đăng bài viết: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. KHƠI DẬY ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI* 1 Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận những thông điệp ý nghĩa trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với sự tin tưởng và trông đợi. Đây là lần thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng, truyền đạt cô đọng, súc tích, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc định hướng, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, nhiều chiều kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII, với năm bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rất rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài mà toàn Đảng, toàn dân phải đồng lòng, nỗ lực thực hiện. * Báo Nhân Dân, số ra ngày 02/9/2020, tr.1-2.
 3. 278 TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ Ý CHÍ VƯƠN LÊN CỦA DÂN TỘC Trong rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi tâm đắc với luận điểm mà đồng chí khẳng định, đó là, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam... Lịch sử dân tộc đã chứng minh, khi có được lòng dân thì mọi gian khó đều có thể vượt qua. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước qua 90 năm có Đảng đã chỉ rõ, khi “ý Đảng, lòng dân” hòa quyện luôn tạo nên sức mạnh dẫn dắt non sông, đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giai đoạn mới, khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đã ký nhiều hiệp định, hiệp ước quốc tế, nghĩa là chúng ta đã bước ra những sân chơi lớn, bình đẳng. Trong điều kiện thế giới chuyển động không ngừng, tốc độ phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với chính phủ điện tử, công nghệ số... buộc chúng ta phải thay đổi tư duy mạnh mẽ để vừa hội nhập và phát triển, vừa bảo đảm chủ quyền, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh ấy, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Qua đại dịch COVID-19 đã khẳng định thêm giá trị của sức mạnh đoàn kết toàn dân. Có sức mạnh ấy, Việt Nam đã tạo ra kỳ tích được thế giới ghi nhận trong cuộc chiến chống đại dịch, chỉ số tin tưởng của người dân vào Chính phủ cao nhất thế giới. Truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, tình nhân ái và ý chí kiên cường của dân tộc ta, nhân dân ta là tài sản vô giá, mà theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, càng trong khó khăn, thử thách, phẩm chất và truyền thống đó càng phải được phát huy, càng phải được nhân lên gấp bội. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo và quyết tâm rất cao của Đảng trong Đại hội sắp tới, với tầm nhìn xa hơn, cụ thể hơn.
 4. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 279 Đến năm 2025: nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Điều đó phù hợp với ý chí, nguyện vọng, khát khao của toàn Đảng, toàn dân. Với những nhiệm vụ cụ thể, giải pháp cụ thể và hành động quyết liệt trong nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân niềm tin lớn, tạo sự đồng thuận, đồng hành xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối mà Đảng chỉ ra. Đồng thời, cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi gắm kỳ vọng những hành động quyết liệt hơn nữa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, để nhiệm kỳ mới Đảng ta có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. PGS.TS. BÙI THỊ AN Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng
 5. 280 NHÂN DÂN TIN TƯỞNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG* 1 Bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những giải pháp căn bản để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đưa đất nước phát triển vững mạnh toàn diện. Tôi đặc biệt ấn tượng với bài học kinh nghiệm thứ nhất mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định. Đó là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng của Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong các bài viết trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiều lần khẳng định công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có nhiều nghị quyết, quy định về công tác cán bộ, để xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Cán bộ có chức vụ càng cao, yêu cầu càng cao. Lần đầu tiên, tiêu chuẩn của Tổng Bí thư, của các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể được công bố rõ ràng. Các quy định về nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý được quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng, giám sát. * Báo Nhân Dân, số ra ngày 02/9/2020, tr.1-2.
 6. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 281 Việc nêu gương thực hiện chưa lâu, nhưng đại đa số cán bộ đã nhận thức được tính nghiêm túc của các quy định này và nghiêm túc thực hiện. Nếu như nhiệm kỳ tới, chúng ta tiếp tục thực hiện hiệu quả trách nhiệm nêu gương thì nhất định văn hóa Đảng sẽ được nâng lên tầm cao mới. Chúng tôi chia sẻ với những trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật cán bộ được thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ, chưa lúc nào ngừng nghỉ. Có người cho rằng đến Đại hội Đảng thì chắc là thôi không kỷ luật để giữ ổn định, nhưng Trung ương vẫn quyết tâm làm. Theo tôi, đó là quyết tâm lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai bài bản, quyết liệt, có chiều sâu, có bước đột phá đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh lớn, được nhân dân dõi theo với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Đó cũng là minh chứng sinh động cho thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới. NGUYỄN QUANG VŨ Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 7. 282 NHẤN MẠNH NHỮNG MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, THỰC TIỄN VÀ CỤ THỂ* 1 Được đọc, nghiên cứu bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng tôi thấy bài viết đã tổng kết cả quá trình xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong những năm qua; khẳng định những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời chỉ rõ những định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những mục tiêu tổng quát nhưng mang tính thực tiễn, cụ thể đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc. Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực. Tại huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang), những kết quả này được thể hiện rất rõ. Vốn là vùng quê nghèo, thuần nông, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân phát huy các tiềm năng, lợi thế bứt phá thành công trên nhiều lĩnh vực. Đối với sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung hoàn thiện quy hoạch * Báo Nhân Dân, số ra ngày 02/9/2020, tr.1-2.
 8. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 283 sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật canh tác; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp... Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã có những phát triển mạnh mẽ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Những phương hướng, nhiệm vụ mà bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra chính là kim chỉ nam để Đảng bộ huyện triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy Bắc Giang và Huyện ủy Hiệp Hòa. Trong đó, để tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh lĩnh vực, ngành, địa phương theo lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, huyện sẽ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ; quyết tâm đưa Hiệp Hòa trở thành huyện phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, trở thành trung tâm động lực phát triển phía tây của tỉnh Bắc Giang. NGÔ TIẾN DŨNG Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
 9. 284 TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG* 1 Tôi hết sức tâm đắc với những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Trong đó, đặc biệt là quan điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.  Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực triển khai hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bắc Kạn là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp bộ máy lãnh đạo, quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức kiểm tra sát hạch cán bộ diện được quy hoạch trước khi bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý. Đi đôi với đó là những hành lang pháp lý, cơ chế giám sát từ xa, như: tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa; quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu... Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống... đã tiếp tục củng cố tổ chức đảng, lãnh đạo toàn diện công cuộc phát triển kinh tế. Những trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy, mỗi Đảng bộ càng phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và xây dựng các * Báo Nhân Dân, số ra ngày 04/9/2020, tr.1, 3.
 10. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 285 tổ chức đảng thật trong sạch, vững mạnh. Vận dụng những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu ra trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bắc Kạn đang tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong đó, lấy phát huy dân chủ, sự đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từ quá trình chuẩn bị đến khi tổ chức là điều kiện quyết định; tập trung chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trong giai đoạn tới, Bắc Kạn tiếp tục kiên trì khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản. HOÀNG DUY CHINH Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
 11. 286 QUAN TÂM NGUYỆN VỌNG, QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN* 1 Đọc bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đăng trên báo Nhân Dân, tôi rất thấm thía và tâm đắc về đánh giá kết quả của Đại hội XII trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố an ninh - quốc phòng và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đó là những đánh giá đúng đắn, khoa học, sát thực tế, nhất là trong việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn sắp tới. Trong các bài học và kinh nghiệm rút ra từ Đại hội XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Theo tôi, đó chính là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đã làm nên thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước ta trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng vừa qua. Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có đồng bào 25 dân tộc chung sống, trong đó hơn 80% là dân tộc thiểu số, vì vậy tỉnh Lào Cai đã xây dựng bốn chương trình trọng tâm, với 19 đề án hướng mạnh về cơ sở, về đồng bào các dân tộc * Báo Nhân Dân, số ra ngày 04/9/2020, tr.1, 3.
 12. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 287 ở địa bàn vùng cao, vùng sâu, với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nơi đây. Trong nhiệm kỳ qua, tại tỉnh Lào Cai có ba huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, được thụ hưởng Chương trình 30a của Đảng và Chính phủ, với nguồn vốn xây dựng hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp cho người dân lên đến hàng trăm tỉ đồng. Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền cùng hệ thống đoàn thể các cấp, từ tỉnh đến xã thực hiện nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhờ vậy đã nâng cao hiệu quả đầu tư, đúng, trúng, thiết thực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững; mỗi năm có hàng trăm hộ tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo. Đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi càng đồng tình và tâm đắc hơn với hai ý là “dân giám sát, dân thụ hưởng”, như vậy mới đầy đủ và hoàn chỉnh, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Thực tế ở Lào Cai đã phát huy khá tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, vai trò giám sát của nhân dân ở xã, thôn, bản còn mờ nhạt, chưa cụ thể; việc thụ hưởng của người dân có lúc, có nơi chưa được tính toán đầy đủ, chưa được đặt lên hàng đầu, vì thế có những công trình, nhất là thủy lợi, nước sạch, chợ nông thôn còn lãng phí, không hiệu quả. Từ quan điểm, nguyên tắc này, văn kiện chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được bổ sung, hoàn chỉnh để làm phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh khá ở khu vực miền núi phía Bắc. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với những giải pháp chiến lược then chốt, đồng bộ, dân là gốc, đất nước ta sẽ đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, như bài viết đã nêu. NÔNG ĐỨC NGỌC Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
 13. 288 XÂY DỰNG NỀN NGOẠI GIAO HIỆN ĐẠI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - DÂN TỘC* 1 Tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Rất nhiều thay đổi lớn diễn ra từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Quan hệ giữa các quốc gia nhiều trường hợp có sự thay đổi, chuyển biến nhanh chóng bất ngờ. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, đánh giá, nhận định những vấn đề lớn, mục tiêu lớn của đất nước. Đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi cảm thấy vững tin vào đường lối đối ngoại rõ ràng, kiên định và tự tin hơn với vị thế và cơ đồ đất nước. Bài viết nhận định rõ, hoạt động đối ngoại không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Quả thực, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế là một trong những thành tựu nổi bật của nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nước nhược tiểu, bị bao vây, cấm vận sau năm 1975, đến nay, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia thành viên Liên hợp quốc; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều quốc gia, nhiều nước lớn. Ngày càng nhiều quốc gia muốn hợp tác làm ăn lâu dài với Việt Nam, chính trị gia, doanh nghiệp, khách quốc tế tìm đến Việt Nam như tìm đến với bạn bè, đối tác tin cậy. * Báo Nhân Dân, số ra ngày 04/9/2020, tr.1, 3.
 14. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 289 Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, nhiều quốc gia phải đóng cửa với bên ngoài, thì hoạt động ngoại giao của nước ta vẫn sôi động, hiệu quả. Thậm chí qua đại dịch này, vị thế của nước ta một lần nữa được khẳng định, qua việc ủng hộ, giúp đỡ vật tư y tế phòng, chống dịch cho các nước bạn, qua các hội nghị cấp cao trực tuyến, qua các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo nước ta với lãnh đạo cấp cao các nước. Ngoại giao đóng góp không nhỏ trong hoạt động bảo hộ công dân, nhất là những công dân bị ảnh hưởng do đại dịch. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước, cùng với sự chủ động, nhạy bén của các lực lượng làm công tác đối ngoại đã tiên phong, mở đường cho sự hợp tác và phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng. Những năm tới, đứng trước một thế giới không ngừng thay đổi, nhưng chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào đường lối ngoại giao đúng đắn của Đảng, Nhà nước, theo đúng định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu lên là: Xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đại tá, PGS.TS. HÀ NGỌC QUỲNH Ngõ 32, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
 15. 290 XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH* 1 Bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, được công bố vào thời điểm các địa phương cơ bản tiến hành xong đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sẵn sàng tâm thế, hoàn tất các khâu cuối cùng bảo đảm tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tinh thần, nội dung cốt lõi trong bài viết lần này tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, là thông điệp về nhiệm kỳ mới với quyết tâm rất cao và hành động quyết liệt tạo động lực, nguồn lực cho phát triển đất nước nhanh, bền vững trong từng giai đoạn cụ thể. Những vấn đề, luận điểm căn cốt được nêu trong bài viết thật sự trở thành kim chỉ nam để các cấp ủy tiếp thu, quán triệt, từ đó tham chiếu quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị mình và làm căn cứ để định hướng, lựa chọn nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, phù hợp với điều kiện thực tế và khả thi. Khái quát những thành tựu Đảng ta đạt được 5 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; * Báo Nhân Dân, số ra ngày 05/9/2020, tr.1-2.
 16. Phần thứ ba: Ý KIẾN TÂM HUYẾT VỚI CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC... 291 góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta. Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ... Đối với Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được đặc biệt chú trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực, sát với tình hình thực tiễn địa phương. Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ đã xác định khâu đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo chuyển biến rõ rệt về tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ tỉnh đến cơ sở. Việc ban hành Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo “cú huých” thay đổi căn bản tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, các nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đồng bộ trong thời gian tới. Trong đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng và sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đảm đương trọng trách trong giai đoạn mới.
 17. 292 TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ Ý CHÍ VƯƠN LÊN CỦA DÂN TỘC Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; coi trọng kết quả đổi mới, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; khả năng thích ứng nhanh với tình hình thực tiễn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ trung thực, công tâm. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt địa phương, đơn vị phải làm tốt vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Khát vọng phát triển”, Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển bền vững năm trụ cột kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025 đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước, có mức GRDP/người thuộc nhóm cao trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. LÊ THỊ ÁI NAM Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu
 18. 293 XÂY DỰNG VĂN HÓA LÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC* 1 Sau khi đọc bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, tôi nhận thấy bài viết toát lên niềm tin và khát vọng của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta đối với sự phát triển của Đảng, sự phát triển của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà chính trị, mà còn là nhà văn hóa, được toát lên ở toàn bộ bài viết. Riêng lĩnh vực văn hóa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập ngắn gọn, nhưng khái quát, thể hiện đúng vai trò, vị trí của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tôi cho rằng, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng về lối sống, về ứng xử, về văn hóa trong nhiều mặt của đời sống... Năm 2020 xảy ra đại dịch COVID-19, chúng ta có thêm một lần được kiểm chứng về điều này. Đó là tinh thần thương người như thể thương thân, đó là văn hóa gắn kết cộng đồng muôn người như một, là tinh thần sống vì cộng đồng. Văn hóa ấy là truyền thống và được phát huy giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. * Báo Nhân Dân, số ra ngày 05/9/2020, tr.1-2.
 19. 294 TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ Ý CHÍ VƯƠN LÊN CỦA DÂN TỘC Tuy nhiên, để biến điều đó thành giá trị phổ quát, thấm nhuần trong tư tưởng, hành động thì không phải là chuyện một sớm, một chiều. Xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam là nhiệm vụ mang tính chiến lược, phải có sự gắn kết của toàn Đảng, toàn dân. Các giải pháp cụ thể dù thế nào cũng phải quán triệt sâu sắc tinh thần văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. Trong văn hóa phải đặc biệt coi trọng yếu tố con người. Đặt phát triển con người là mục tiêu chiến lược. Để thực hiện được điều này, trước hết cần sự nêu gương của các cán bộ lãnh đạo. Những người có chức vụ càng cao, càng phải nghiêm túc nêu gương. Khi cán bộ, đảng viên đoàn kết, cống hiến vì cộng đồng thì nhân dân sẽ noi theo. Bên cạnh đó, phải chống suy thoái về đạo đức, chống tham nhũng, lạm quyền... Nhìn sâu vào bản chất, để ngăn chặn những hành vi đó, cần phải nâng cao văn hóa công vụ. Hoạt động của cán bộ, đảng viên cũng phản ánh bản sắc văn hóa của một quốc gia. TS. NGUYỄN VIẾT CHỨC nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2