Ebook Thông sử Trung Quốc - Phần 1

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

0
19
lượt xem
11
download

Ebook Thông sử Trung Quốc - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook "Thông sử Trung Quốc" là tập một của quyển Thượng trong bộ "Truyện thông sử Trung Quốc", kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời giảng giải những kiến thức lịch sử chuẩn xác về một sự kiện, một nhân vật cụ thể, có quan điểm, có miêu thuật và có bình phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Thông sử Trung Quốc - Phần 1

MỤC LỤC<br /> Lời nói đầu<br /> Viễn cổ<br /> 1. Bàn cổ khai thiên lập địa<br /> 2. Nữ oa luyện đá vá trời<br /> 3. Thần nông dũng cảm nếm thử bách thảo<br /> 4. Hoàng Đế đánh suy vưu<br /> 5. Cộng Công Thị nổi giận húc đổ Bất Chu Sơn<br /> 6. Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn<br /> 7. Đại Vũ trị thuỷ<br /> Hạ - Thương - Tây Chu<br /> 8. Cha mất, con kế thừa thiên hạ<br /> 9. Thiếu Khang phục quốc<br /> 10. Thương Thang diệt Hạ<br /> 11. Thái Giáp hối hận lỗi lầm<br /> 12. Bàn Canh dời Ân<br /> 13. Tể tướng nô lệ Truyền Duyệt<br /> 14. Tuẫn táng nô lệ<br /> 15. Trụ Vương đánh thắng Đông Di<br /> 16. Văn Vương tìm người tài gặp Khương Thượng<br /> 17. Chu Vũ Vương phạt Trụ<br /> 18. Quản Thái phản Chu<br /> 19. Chu Công xây dựng Đông Đô<br /> 20. Dùng kế dán thuyền làm cho Chiêu Vương chết đuối<br /> 21. Mục thiên tử tuần du<br /> 22. Bình dân bạo động đuổi Lệ Vương<br /> 23. Tuyên Vương chinh chiến nhiều năm liền<br /> <br /> 24. Đốt lửa đùa giỡn chư hầu<br /> Xuân thu<br /> 25. Mũi nỏ bắn Chu Thiên Vương<br /> 26. Tề Hoàn Công trọng dụng Quản Trọng<br /> 27. Tào Quệ luận chiến<br /> 28. Bá chủ đầu tiên<br /> 29. Ngựa quen đường cũ<br /> 30. Mối tình của Quản Bão<br /> 31. Môi hở răng lạnh<br /> 32. Tấm thân đáng giá 5 tấm da dê<br /> 33. Đội quân nhân nghĩa của Tống Tương Công<br /> 34. Trùng Nhĩ chạy nạn<br /> 35. Lùi tránh ba xá<br /> 36. Chúc Chi Vũ lui quân Tần<br /> 37. Người lái trâu cứu nước<br /> 38. Trận chiến giữa Tấn và Tần ở Hào Sơn<br /> 39. Tần Mục Công xưng bá Tây Nhung<br /> 40. Tiếng hót của Sở Trang Vương cất lên làm mọi người kinh sợ<br /> 41. Hội nghị dẹp yên chiến sự<br /> 42. Ngũ Tử chạy trốn tới nước Ngô<br /> 43. Tôn Vũ thao luyện nữ binh<br /> 44. Hạp Lư tiến đánh Ảnh Đô<br /> 45. Câu Tiễn đại bại ở núi Cối Kê<br /> 46. Nằm gai nếm mật<br /> 47. Tử Sản đúc đỉnh hình<br /> 48. Yến Tử làm tướng nước Tề<br /> 49. Điền Nhương Thư chấp pháp Như Sơn<br /> 50. Khổng Tử và Lão Tử<br /> 51. Thư hùng kiếm<br /> <br /> Chiến quốc<br /> 52. Ba nhà phân chia nước Tấn<br /> 53. Ngụy Văn Hầu kén hiền tài<br /> 54. Tây Môn Báo cai trị Thành Nghiệp<br /> 55. Trâu Kỵ khéo khuyên can vua Tề<br /> 56. Thương Ưởng thay đổi pháp chế<br /> 57. Tôn Bàng đấu trí<br /> 58. Mặc Tử Ngăn sở đánh Tống<br /> 59. Trương Nghi liên hoành<br /> 60. Nhà thơ yêu nước Khuất Nguyên<br /> 61. Hồ phục kỵ xạ<br /> 62. Thỏ khôn khoét đủ ba hang<br /> 63. Dùng ngân lượng vàng mua một đầu ngựa<br /> 64. Tô Tần thi hành kế phản gián<br /> 65. Trận trâu lửa<br /> 66. Tướng tương hòa<br /> 67. Xúc Long khuyên Triệu Thái Hậu<br /> 68. Mao Toại tự tiến cử<br /> 69. Trộm phù cứu Triệu<br /> 70. Đài trốn nợ<br /> 71. Đô Giang Yển<br /> 72. Tích trữ hàng quý<br /> 73. Vương Tiễn diệt Triệu<br /> 74. Kinh Kha ám sát Tần Vương<br /> 75. Thống nhất Trung Nguyên<br /> 76. Nền kinh tế Chiến quốc phát đạt<br /> 77. Biển Thước hành nghề y<br /> 78. Trăm nhà đua tiếng<br /> Chia sẻ ebook : http://downloadsach.com/<br /> <br /> Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản