Ebook Tiếng Anh trong xây dựng: Phần 2 - Vũ Như Cầu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
18
lượt xem
4
download

Ebook Tiếng Anh trong xây dựng: Phần 2 - Vũ Như Cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách, phần 2 của cuốn sách là phần giải đáp các bài tập. Bên cạnh đó, tác giả còn bổ sung 12 bài học theo các chuyên đề và phần từ vựng cơ bản về xây dựng để bạn đọc tự nghiên cứu. Để nắm vững kiến thức ngữ pháp cũng như thuật ngữ chuyên ngành xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Tiếng Anh trong xây dựng: Phần 2 - Vũ Như Cầu

3. Did the use of fine tools result in developping building<br /> modern structures?<br /> 4. Did the middle of the 19th century see deep changes in<br /> the entire range of building?<br /> 5. Did cutting stones and timber become possible with the<br /> invention of tools?<br /> 6. Was the Pantheon erected in Roman times?<br /> 7. Were most of the building of old times based upon the<br /> column and beam method of construction?<br /> 8. Were bicks utilized during many centuries?<br /> Exercise 4:<br /> a) -<br /> <br /> Dầm là những cấu kiện mà mục đích đầu tiên của<br /> chúng là chịu các tải trọng ngang. Hầu hết các dầm đều<br /> chịu một số lực khá bế trên phương dọc trục của chúng<br /> (hoặc cũng có thể là lực xoắn) cùng với các tải trọng<br /> ngang trong thời gian phục vụ, nhưng những tải trọng<br /> này và đặc biệt là ảnh hưởng của chúng đến dầm<br /> thường là so với các tải trọng ngang.<br /> <br /> - Các tác dụng cần được đánh giá là các hợp lực ứng suất<br /> nội bộ và tiếp theo đó là các ứng suất cần thiết để duy<br /> trì sự cân bằng.<br /> - Có 3 kiểu gối tựa nói chung: khớp, cưỡng lại sự chuyển<br /> dịch trên mọi phương nhưng không thể cưỡng lại sự<br /> xoay; gối di động, chỉ cưỡng lại sự chuyển dịch; gối<br /> tựa ngàm hoặc ngàm hạn chế, cưỡng lại sự chuyển dịch<br /> trên mọi phương và không cho phép xoay (ngàm) hoặc<br /> chỉ cho phép xoay hạn chế (ngầm hạn chế).<br /> - Mô men uốn là dương khi nó có xu hướng uốn cong<br /> đoạn dầm làm cho nó bị lõm về phía trên. Nó là âm khi<br /> điều ngược lại là đúng. Mô men dương tạo<br /> 123<br /> <br /> ra lực căng ở các thớ dưới của dầm và lực nén ở các<br /> thớ trên; điều ngược lại là đúng với mô men âm.<br /> b) 1. Beams are designed to mainly carry transverse loads.<br /> 2. Any load may be resolved into two components:<br /> - the component parallel to the longitudinal axis.<br /> - the component perpendicular to the longitudinal axis.<br /> 3. The effects of the axial loads in most beams are usually<br /> small in comparison with the transverse loads.<br /> 4. The skear force on any transverse plane of the beam is<br /> the internal transverse force which maintains<br /> equilibrium in the transverse direction.<br /> 5. The bending moment is the internal resistance which<br /> resists the rotation of the beam.<br /> 6. In statically determinate beams, the reactions can be<br /> found by solving the equations of equilibrium.<br /> 7. In statically indeterminate beams. the equations of<br /> equilibrium are not sufficient to determine the<br /> reactions.<br /> 8. Hinges cannot translate in· any direction but can freely<br /> rotate.<br /> 9. Fixed supports permit no rotation and translation.<br /> 10. The shear force is positive when it makes the segment<br /> under consideration clockwise rotate.<br /> 11. The bending moment is positive when the top fibers of<br /> the beam are compressed.<br /> UNIT 4<br /> Comprehension:<br /> 1. The analysis of structures is rendered simpler by using<br /> hinged joints:<br /> 124<br /> <br /> 2. Hinge is a device where no bending can be produced<br /> (or hinge is a device which offers no resistance to the<br /> applied moment).<br /> 3. The introduction ot hinges at the ends of members<br /> ensures that these members will carry only tension or<br /> compression.<br /> 4. True hinges can sometimes be seen in roof trusses.<br /> 5. The assumption of "pinned ends" is still available<br /> because the effect of riveting is usually so light that, the<br /> error is not serious.<br /> 6. The assumption of free end conditions may he far from<br /> the truth, because the welded joint results in a much<br /> more pronounced "fixing" effect.<br /> 7. Bending .moments may be eliminated in a structure by<br /> introducing hinges at the selected points in the structure.<br /> 8. Yes, hinges permit the transmission of shear<br /> 9. Hinges are often used in multi - span bridge.<br /> 10. It is dangerous to use two hinges for large beams<br /> because longitudinal movement due to changes in<br /> temperature may be considerable.<br /> 11. A roller bearing is a device which has no resistance to<br /> bending but can move freely in some required direction.<br /> Exercise 1:<br /> Pinned joint, introduce, make, rotate, calise, great, guarantee,<br /> satisfy, definite, prevent, be composed of (comprise),<br /> bpcause of.<br /> Exercise 2:<br /> Structural, statical, axial, longitudinal, statistical, pictorial,<br /> architectural, mechanical, rotational.<br /> 125<br /> <br /> Exercise 3:<br /> 1) forming. 2) contituting. 3) resisting 4) containing 5)<br /> eliminating 6) calculating 8) taking<br /> 13 applying,<br /> determining, meeting<br /> Exercise 4:<br /> a) Việc phân tích các kết cấu trong đó các liên kết khớp<br /> đã được đưa vào trở nên đơn giản hơn và ngay cả<br /> những kết cấu thừa liên kết trong những điều kiện<br /> khác cũng có thể được đưa về điều kiện tĩnh định.<br /> Chẳng hạn, lực kháng trực tiếp nhất mà một thanh có<br /> thể đương đầu với một tải trọng là lực kéo thuần tuý<br /> hoặc nén thuần tuý.<br /> Khớp thực đôi khi có thể được nhìn thấy trong các<br /> dàn mái nhưng chúng không phải là phổ biến như mọt<br /> khi chúng đã từng là như vậy, khi mà các liên kết<br /> khớp đã được sử dụng trong điều kiện hầu như không<br /> thay đổi.<br /> Trong những kết cấu lớn thuộc vào loại ấy, trong đó<br /> những chuyển động dọc do những thay đổi nhiệt độ<br /> gây ra có thể lớn, thông thường cần phát triển một<br /> trong các khớp thành một gối tựa di động phức tạp<br /> hơn.<br /> b) 1. The introduction of hinged joints into structures makes<br /> the calculation simpler.<br /> 2. Hinge is a device where bending moment does not<br /> exist.<br /> 3. A member with two pinned ends carries only simple<br /> tension or compression.<br /> 4. The assumption of “pinned ends” is still available for<br /> riveted joints because the error is negligible.<br /> 5. Hinges are widely used in multi – span bridges in order<br /> to eliminate the bending moments at the appropriate<br /> points in the structure.<br /> 126<br /> <br /> 6. The roller bearing of the beam permits the beam to<br /> move freely in case of changes in temperature.<br /> UNIT 5<br /> Comprehension:<br /> 1. With the use of matrix methods, the computing ii!<br /> entirely systematic and can easily be l11echanised.<br /> Furthermore, the matrix method is a very powerful<br /> tool for deahng with compiex highly - redundant<br /> systems.<br /> 2. Almost any method 01 anaiysis which treats a structure<br /> as a linear elastic system can he' written in matrix<br /> terms<br /> 3. Matrix notation was first used in problems of linear<br /> 4. The development of electronic computers has made<br /> possible the solving of large sets of equations.<br /> 5. There are two categories of matrix methods a) the force<br /> method b the displacement method.<br /> 6. The displacement method is the method in which<br /> redundant forces or moments are taken as the basic<br /> unknowns.<br /> 7. The displacement method is the method in which all<br /> internal forces and moments are expressed in terms of<br /> joints displacements and rotations, and the latter are<br /> considered as the basic unknowns.<br /> 8. The appropriate set of equations can be obtained by<br /> direct means or by the use of strain energy.<br /> 9. The second group of methods possesses certain<br /> advantages when an automatic computer is available<br /> because setting up the equations is easier to<br /> mechanize.<br /> 127<br /> <br /> 10. In analysing structures, matrix methods are based on<br /> the assumption that the strlletlHpg are ;:;ubject to<br /> concentrated forces and moments applied at their<br /> joints.<br /> 11. This assumption doesn't lose its generality.<br /> Exercise 1.<br /> a) - Methods of analysing structures = methods of analysis<br /> of structures.<br /> - For discussing problems .... (đứng sau for).<br /> - desk calculating machine (bổ nghĩa cho machine)<br /> - by solving the displacement..., by solving the equations<br /> .... (đứng sau by)<br /> - the process of setting up the equations (đứng sau of)<br /> b) 1) Using 2) giving 3) acting.<br /> Exercise 2:<br /> a) 1. Does the buiding cost largely depend on .... ?<br /> 2. Do new building methods and new building materials<br /> play a ..... ?<br /> 3. Does people get ..... ?<br /> 4. Have the newly built blocks of flats all .... ?<br /> 5. Is Portland stone one of the .... ?<br /> b) 1. .... doesn't depend on .....<br /> 2. .... don't play....<br /> 3. .... doesn't get....<br /> 4. .... have not....<br /> 5. .... is not....<br /> Exercise 3:<br /> 1. Modern architecture is characterized by the simplicity ...<br /> appearance.<br /> 128<br /> <br /> 2. The high quality of buildings is met by the house building<br /> plants.<br /> 3. Most the work is done at the house building plant (bỏ chủ<br /> ngữ).<br /> 4. With the help of the house building plant, all operations on<br /> the building site are minimized (bỏ chủ ngữ).<br /> 5. The streets of the town are roofed with concrete slabs (bỏ<br /> chủ ngữ).<br /> Exercise 4.<br /> a) 1. Destroyed 2) found 3; appeared 4) were 5) considered<br /> b) 1. Many towns and villages in our country were destroyed<br /> by the bombardemets of the American aggressors.<br /> 2. During ..... aggressors, effective methods of designing<br /> and constructing suspension bridges were found by our<br /> scientists<br /> 3. In the very eariy days, briks were considered as a main<br /> building material (bỏ chủ ngữ).<br /> Exercise 5.<br /> a) Đại bộ phận các phương pháp đó kéo theo công việc<br /> tính bằng số có phần nào nhiều hơn công việc yêu<br /> cầu trong các phương pháp sơ đẳng hơn, nhưng việc<br /> tính toán hoàn toàn có tính chất hệ thống và có thể<br /> được cơ khí hoá một cách dễ dàng.<br /> Người ta giả thiết rằng kết cấu chịu các lực và mô<br /> men tập trung đặt tại các nút của nó, nhưng điều này<br /> không kéo theo sự mất tính chất tổng quát trong<br /> thực tế.<br /> (1) Các tải trọng hiện thời đã được đặt cùng với một<br /> hệ thống các lực và mô men, các lực và mô men này<br /> tác dụng tại các nút sao cho ngăn cản được bất kỳ sự<br /> chuyển vị hoặc xoay nào của nút.<br /> 129<br /> <br /> -<br /> <br /> (2) Một hệ thống các lực và mô men, chúng bằng<br /> các lực và mô men đã được đưa vào trong mục (1)<br /> về độ lớn nhưng có dấu ngược lại. Thông thường,<br /> chúng được gọi là các lực và mô men tương đương<br /> ở các đầu ngầm.<br /> b) 1. Matrix method is a very effective method used in<br /> calculating highly redundant systems.<br /> 2. The method of analysing linear elastic structure can be<br /> expressed in matrix terms.<br /> 3. The use of electronic computers favours the solving of<br /> large sets of equations.<br /> 4. In the force method, the redundant elements are<br /> removed and replaced by the unknown forces.<br /> 5. In the displacement method, the joint displacements<br /> and rotations are considered as the basic unknowns.<br /> 6. The best method is the one which gives the smallest<br /> number of equations.<br /> 7. The supposition that structures are subject to<br /> concentrated forces or moments doesn’t involve the<br /> loss of generality.<br /> UNIT 6<br /> Comprehension:<br /> 1. Concrete is a stonelike material obtained by mixing water<br /> with cement, sand and gravel, and making the mixture<br /> harden in forms.<br /> 2. The advantages of concrete are as follows: It can take any<br /> practical shape<br /> - It has high fire and weather resistance.<br /> - Most of the aggregates are available at low cost locally.<br /> - It has high compressive strength.<br /> 130<br /> <br /> 3. Concrete has very small tensile strength compared with its<br /> compressive strength.<br /> 4. Reinforced concrete is a material in which concrete is<br /> combined with steels.<br /> 5. The advantages of reinforced concrete are as follow:<br /> - It has the same advnntages as concrete.<br /> - It has high tensile strength<br /> - The steel has much greater ductility and toughness.<br /> 6. Prestressed concrete is a material in which steels and<br /> concretes of very high strength are used in combination.<br /> 7. The precompression of concrete makes the r.oncrete crack<br /> at a much larger load than when not so precompressed<br /> and this reduces radically both the deflections and the<br /> tensile crack at service loads.<br /> Exercise 1:<br /> Precast = pre + cast = đúc trước; predetermine = pre +<br /> determine = xác định trứơc; presuppose = pre + suppose =<br /> giả thiết trước; prelocate = pre + locate = đặt trước vào vị trí;<br /> premature = pre + mature = chín trước = non; prehistoric =<br /> prp + historic = tiền sử; preconceive = pre + conceive = nhận<br /> thức trước.<br /> <br /> cách vụng về; approximately = một cách gần đúng.<br /> Exercise 4:<br /> Công trường xây dựng; công trường xây dựn; vật liệu<br /> chịu được thời tiết; vật liệu chịu được thời tiết; vật liệu có<br /> cường độ nén cao; cơ sở sản xuất hàng loạt; ứng suất nén;<br /> phía chịu né.<br /> Exercise 5:<br /> l) have found 2) has provided 3) has made 4) have been 5)<br /> have disappeared.<br /> Exercise 6:<br /> a) 1) (haven't found) 2) (hasn't provided) 3) (hasn't made) 4)<br /> (have not been) 5) (havn't disappeared)<br /> b) 1. Have civil engineers found a special .... ?<br /> 2. Has precast reinforced concrete provided the high ... ?<br /> 3. Has the development of electronic comput.ers made<br /> possible the ..... ?<br /> 4. Have stone, marble, and granite been the building ... ?<br /> 5. Have old houses disappeared, giving ... ?<br /> Exercise 7:<br /> <br /> Exercise 2:<br /> Soften = làm cho mềm; lengthen = làm dài ra; widen =<br /> làm rộng ra; shorten = làm ngắn lại; stifften = lam cứng<br /> thêm; sharpen = làm nhọn thêm.<br /> <br /> 1) have been constructed; 2) have been built; 3) has been<br /> provided. 4) has been achieved 5) have been erected.<br /> <br /> Exercise 3:<br /> Radically = một cách căn bản; effectively = một cách có<br /> hiệu quả; carefully = một cách cẩn thận; locally = có tính chất<br /> địa phương; chemically = về mặt hóa học; awkwardly = một<br /> <br /> 1) are rising 2) are working 3) are changing 4) are studying<br /> 5) are carrying out.<br /> <br /> 131<br /> <br /> Exercise 8.<br /> <br /> Exercise 9:<br /> 1) Are new kinds of building rising ... ?<br /> 132<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản