Ebook Tin học căn bản - Máy tính và sử dụng máy tính: Phần 2

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
23
lượt xem
2
download

Ebook Tin học căn bản - Máy tính và sử dụng máy tính: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn ebook Tin học căn bản - Máy tính và sử dụng máy tính sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về hệ điều hành Microsoft Windows XP, quản lý tập tin và thư mục, cách bảo vệ máy tính của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Tin học căn bản - Máy tính và sử dụng máy tính: Phần 2

39<br /> <br /> Hệ điều hành<br /> Microsoft Windows XP<br /> Sau khi hoàn thành bài học này, bạn có thể:<br /> Khởi động Windows XP Professional.<br /> Đăng nhập vào máy tính Windows XP Professional.<br /> Hiểu các thành phần của Windows XP Professional.<br /> Khởi động chương trình.<br /> Thao tác với các cửa sổ.<br /> Chuyển đổi giữa các chương trình.<br /> Kết thúc phiên làm việc với Windows XP Professional.<br /> <br /> Chương trình là công cụ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ nào đó<br /> (chương trình cũng còn được gọi là ứng dụng). Khi làm việc với<br /> máy tính, bạn đều dùng Windows - hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp<br /> qua chương trình khác, như Microsoft Word. Microsoft® Windows<br /> XP Professional, từ đây về sau ta gọi ngắn gọn là Windows, là một<br /> phiên bản của hệ điều hành Microsoft Windows®.<br /> Bài này giới thiệu các thành phần chính của Windows.<br /> <br /> Khởi động Windows XP<br /> Mỗi lần máy tính được khởi động, nó đều trải qua quá trình khởi<br /> động. Nhắc lại rằng, quá trình khởi động kiểm tra hệ thống để chắc<br /> chắn rằng tất cả mọi thành phần cần thiết của máy tính đều được<br /> kết nối và hoạt động đúng. Ngay khi máy tính hoàn thành việc khởi<br /> động, nó chuyển điều khiển cho Windows. Kể từ đó cho tới lúc bạn<br /> tắt máy tính, Windows chịu trách nhiệm về máy tính của bạn.<br /> <br /> Đăng nhập vào Windows XP<br /> Đăng nhập vào Windows XP trên miền mạng<br /> Mạng là nhóm các máy tính và các thiết bị được kết nối bằng thiết<br /> bị và tiện ích truyền thông. Máy tính được cài Windows XP có thể<br /> nối thành mạng cục bộ (LAN) và được lập cấu hình như một phần<br /> của miền mạng (được một máy chủ quản lý) hoặc như một nhóm<br /> <br /> 40<br /> <br /> Máy tính và sử dụng máy tính<br /> <br /> ngang hàng (không sử dụng miền) - hay có thể là máy đơn lẻ. Mục<br /> này áp dụng cho loại máy tính thứ nhất.<br /> Quá trình bắt đầu một phiên làm việc với máy tính được gọi là<br /> đăng nhập. Để đăng nhập vào miền mạng, bạn phải có tên tài<br /> khoản người dùng hợp thức và mật khẩu của mình Bạn cũng cần<br /> biết tên miền. Những thông tin này người quản trị mạng sẽ cung<br /> cấp cho bạn.<br /> Khi Windows XP được cài đặt trên máy tính, một tài khoản quản<br /> trị được tạo ra với đặc quyền quản trị để kiểm soát máy tính cụ thể<br /> đó. Thông thường người quản trị mạng có thể dùng tài khoản đó để<br /> tạo ra tài khoản khác trên máy tính. Những tài khoản quản trị này<br /> dành cho người có nhiều đặc quyền ngăn cản các chủ tài khoản<br /> khác không được thay đổi một số thiết đặt trên máy tính.<br /> <br /> Các bước thực hiện<br /> Để đăng nhập, bạn cần biết tên tài khoản người dùng của mình, mật<br /> khẩu của mình và tên miền của mình.<br /> 1. Khởi động máy tính. Sau khi máy tính bắt đầu chạy, hoặc khởi<br /> động, màn hình Welcome to Windows xuất hiện.<br /> 2. Nhấn đồng thời các phím Ctrl, Alt và Del. Windows XP hiển thị<br /> hộp thoại và chờ đợi thông tin cần để xử lý. Hộp thoại là<br /> phương tiện trao đổi chính giữa máy tính và người dùng trong<br /> Windows và trong các chương trình chạy trên nền Windows.<br /> Mỗi hộp thoại đều đưa ra các tùy chọn có thể liên kết với một<br /> hành động và bạn chọn một trong các tùy chọn này để chỉ ra<br /> cách muốn hành động đó được thực hiện. Trong trường hợp này,<br /> hộp thoại Log On to Windows xuất hiện.<br /> 3. Gõ tên tài khoản người dùng của bạn trong ô User name.<br /> 4. Gõ mật khẩu trong ô Password.<br /> 5. Nếu ô Log on to không được hiển thị, nháy Options để mở hộp<br /> thoại này. Sau đó nháy mũi tên xuống ở bên phải của ô Log on<br /> to và nháy tên miền trong danh sách thả xuống.<br /> 6. Nháy OK để đăng nhập vào Windows XP Professional và miền<br /> mạng đã chọn.<br /> Màn hình nền Windows XP Professional xuất hiện, như dưới đây:<br /> <br /> Hệ điều hành Windows XP<br /> <br /> 41<br /> <br /> Lưu ý<br /> Sau khi đăng nhập, màn hình nền Windows XP có thể trông khác<br /> với hình trên. Để thay đổi, bạn có thể nháy chuột phải vào màn<br /> hình nền và nháy Properties trên bảng chọn. Sau đó trong hộp<br /> thoại Display Properties, nháy trang Desktop, nháy Customize<br /> Desktop, chọn các biểu tượng bạn muốn và nháy OK.<br /> <br /> Đăng nhập vào Windows XP Home Edition<br /> Có thể chỉ mình bạn dùng máy tính của mình hoặc dùng chung với<br /> những người khác. Nếu chỉ mình bạn dùng máy tính thì chỉ cần<br /> một tài khoản người dùng. Nếu người khác dùng chung máy tính<br /> với bạn, mọi người đều có thể dùng cùng một tài khoản, hay bạn có<br /> thể thiết lập tài khoản cho từng người dùng. Mỗi tài khoản người<br /> dùng đều được liên kết với khái lược (profile) của người dùng cụ<br /> thể và thông tin này bao gồm màn hình nền, phông chữ, biểu tượng<br /> tắt,... và có thể thay đổi theo từng người dùng.<br /> Nếu chỉ có một tài khoản người dùng, Windows XP đăng nhập<br /> bằng việc dùng tài khoản đó khi bạn dùng máy tính. Nếu có nhiều<br /> tài khoản, Windows XP nhắc bạn chọn khái lược người dùng của<br /> <br /> 42<br /> <br /> Máy tính và sử dụng máy tính<br /> <br /> mình và nếu tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn phải đưa<br /> mật khẩu của mình vào.<br /> Có thể thay đổi tên tài khoản và khái lược của từng người dùng.<br /> Người dùng với quyền quản trị có thể thay đổi bất kỳ tên tài khoản<br /> và khái lược của người dùng khác.<br /> <br /> Các bước thực hiện<br /> Trong bài thực hành này, bạn đăng nhập vào máy tính đã cài đặt<br /> Windows XP Home Edition và đã được tạo nhiều tài khoản (có<br /> hoặc không có mật khẩu).<br /> 1. Khởi động máy tính. Sau khi máy tính khởi động, màn hình<br /> đăng nhập xuất hiện. Màn hình đăng nhập do Windows XP<br /> Home Edition hiển thị được gọi là màn hình Welcome. Màn<br /> hình này hiển thị tất cả các tài khoản người dùng trên máy tính.<br /> Những tài khoản này được tạo ra để giữ cho dữ liệu của từng<br /> người dùng được tách biệt. Nếu máy tính được lập cấu hình để<br /> chứa một tài khoản, bạn bây giờ thấy desktop Windows XP và<br /> có thể bỏ qua các bước còn lại.<br /> 2. Chuyển con trỏ chuột lên tên người dùng sẵn có. Chú ý rằng tên<br /> người dùng được chọn sáng lên, trong khi tên người dùng khác<br /> lại mờ đi.<br /> 3. Nháy chuột vào tên tài khoản người dùng của bạn hay hình ảnh<br /> tương ứng.<br /> 4. Nhập mật khẩu vào ô Type your password và nháy nút mũi tên<br /> để tiếp tục. Nếu bạn quên mất mật khẩu của mình, nháy vào nút<br /> dấu hỏi để xem gợi ý về mật khẩu.<br /> Trong khi Windows XP đang đăng nhập, tên tài khoản người dùng<br /> và hình ảnh tài khoản di chuyển vào vùng trung tâm màn hình, các<br /> tùy chọn khác xuất hiện. Khi bạn đã đăng nhập bằng tài khoản của<br /> mình, màn hình Windows XP Home Edition xuất hiện.<br /> <br /> Hệ điều hành Windows XP<br /> <br /> 43<br /> <br /> Đăng nhập vào máy tính<br /> Windows XP Professional riêng lẻ<br /> Nói chung Windows XP Professional được dùng trong môi trường<br /> mạng, nhưng máy tính không nhất thiết phải được nối mạng về mặt<br /> vật lý. Chẳng hạn, có thể có Windows XP Professional được cài<br /> trên máy tính xách tay dùng cả ở văn phòng và ở nhà,...<br /> Khi đăng nhập vào máy tính Windows XP Professional đã được<br /> cấu hình để kết nối mạng, nhưng hiện bị ngắt, sau khi chọn miền<br /> mạng, bạn đăng nhập theo cách thông thường và Windows XP sử<br /> dụng thông tin về tài khoản của bạn đã được dùng để đăng nhập<br /> vào miền mạng lần trước đã được lưu trên máy tính. Nếu máy tính<br /> Windows XP Professional không được lập cấu hình để làm việc<br /> trên mạng thì quá trình đăng nhập giống với quá trình đăng nhập<br /> của Windows XP Home Edition. Các tài khoản người dùng hợp lệ<br /> được hiển thị trên màn hình đăng nhập và tùy chọn Fast User<br /> Switching được hiển thị theo ngầm định.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản