Ebook Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: ViSatori ViSatori | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

0
8
lượt xem
3
download

Ebook Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung về lịch sử và lý luận về xung đột xã hội, quan niệm của chủ nghĩa Mác, thực tiễn về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân của xung đột xã hội, những biểu hiện của xung đột xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ebook Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1

N KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> GS. TS. VÕ KHÁNH VINH<br /> (Chù biên)<br /> <br /> XÃ Hội<br /> ■<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN<br /> VÀ THỰC TIỄN ở VIỆT NAM<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> XUNG ĐỘT XÃ HỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN<br /> ở VIỆT NAM<br /> <br /> TẬP THỂ TÁC GIẢ<br /> GS. TS. Võ Khánh Vinh, Chủ biên<br /> PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khảng<br /> Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Cương<br /> PGS.TS. Phạm Văn Đức<br /> GS.TS. Tô Duy Hdp<br /> PGS.TS. Trần Đình Hảo<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương<br /> TS. Hồ Sỹ Sơn<br /> TS. Chu Văn Tuấn<br /> TS. Trần Quang Huy<br /> TS. Nguyễn Hữu Chí<br /> TS. Nguyễn Văn Phương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời nói đ ầu<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương I<br /> LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN VỂ XUNG ĐỘT XÃ HỘI<br /> <br /> 1. Lịch sử vể xung đột xã hội<br /> 1.1. Các quan niệm thời cổ đại<br /> <br /> 9<br /> <br /> 9<br /> 9<br /> <br /> 1.2. Các quan niệm thời Cận đại<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.3. Quan niệm của chủ nghĩa Mác<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4. Các quan niệm thòi Hiện đại<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2. Lý luận về xung đột xả hội<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.1. Khái niệm<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.2. Chức năng<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.3. Phân loại<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.4. Diễn biến<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.5. Tính động cơ và nguyên nhân<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.6. Phương pháp giải quyết<br /> <br /> 73<br /> <br /> 2.7. Phương pháp phòng ngừa<br /> <br /> 94<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản