English file upper intermediate teacher's book part 12

Chia sẻ: Phuong Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
5
download

English file upper intermediate teacher's book part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SS continue in groups of four, A picks up a card and shows it to the others. Then he/she says the phrasal verb{s) that the card represents. If the other SS agree that the phrasal verb is correct, A keeps the card and it's B'S turn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English file upper intermediate teacher's book part 12

Đồng bộ tài khoản