English for Business (Lesson 16)

Chia sẻ: Thanh Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
406
lượt xem
314
download

English for Business (Lesson 16)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 16: A presentation – Part 2 (continued) Bài 16: Thuyết trình – Phần 2 (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Lesson 16: A presentation – Part 2 (continued) Bài 16: Thuyết trình – Phần 2 (tiếp theo) Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài 16 với chủ đề 'Thuyết trình', phần 2 tiếp theo. Nay Caroline...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English for Business (Lesson 16)

Đồng bộ tài khoản