English for Business (Lesson 18)

Chia sẻ: Thanh Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
394
lượt xem
305
download

English for Business (Lesson 18)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 18: Negotiating (part 1 - continued) Bài 18: Thương lượng (phần 1- tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Lesson 18: Negotiating (part 1 - continued) Bài 18: Thương lượng (phần 1 - tiếp theo) Trong bài 17, bạn đã học cách chuẩn bị và mở đầu cuộc thương lượng như thế nào để đem lại những kết quả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English for Business (Lesson 18)

Đồng bộ tài khoản