English for Business (Lesson 2)

Chia sẻ: Thanh Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
433
lượt xem
304
download

English for Business (Lesson 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 2: Meet the team (continued) Bài 2: Giới thiệu nhân viên (tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương Mại’ do Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời quí bạn đến thăm một cơ sở thương mại làm ăn phát đạt Tây Phương để bạn có dịp giao tiếp với những người nói...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English for Business (Lesson 2)

Đồng bộ tài khoản