English for Business (Lesson 20)

Chia sẻ: Thanh Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
350
lượt xem
277
download

English for Business (Lesson 20)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 20: Negotiating (part 2 - continued) Bài 20: Thương lượng (phần 2 – tiếp theo) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Lesson 20: Negotiating (part 2 - continued) Bài 20: Thương lượng (phần 2 – tiếp theo) Trong bài 19 bạn đã học được phần nào cách ăn nói khi thương lượng. Trong bài học hôm nay, bạn sẽ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English for Business (Lesson 20)

Đồng bộ tài khoản