English for Business (Lesson 9)

Chia sẻ: Thanh Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
322
lượt xem
263
download

English for Business (Lesson 9)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 9 - Talking business. Bài 9: Bàn chuyện làm ăn Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Sở Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English for Business (Lesson 9)

Đồng bộ tài khoản