English for travel

Chia sẻ: To Thanh Liem | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

2
952
lượt xem
575
download

English for travel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng Anh là khu vực học tập quan trọng mà học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và hiểu biết về ngôn ngữ tiếng Anh và văn học. K-6 giáo trình New South Wales được tổ chức trong giai đoạn mở rộng mô tả trình tự học tập kinh nghiệm thông qua đó học sinh sẽ tiến bộ. Các kết quả và nội dung trong Đề cương K-6 tiếng Anh được tổ chức trong ba sợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English for travel

Đồng bộ tài khoản