English grammar drills part 19

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
2
download

English grammar drills part 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Most count nouns in English form their plural by adding a sibilant sound written as -s or -es. Plurals formed this way are called regular plurals. Some nouns form their plural in other ways. They are called irregular plurals.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English grammar drills part 19

Đồng bộ tài khoản