English grammar drills part 20

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
3
download

English grammar drills part 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The spelling of a regular plural is determined by its pronunciation. If the plural is pro-nounced as a single sibilant sound pronounced either as /s/ or /z/, then the plural is spelled -5. However, if the plural is pronounced as a separate unstressed syllable /oz/ rhyming with "buzz/1 then the plural is spelled -cs.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English grammar drills part 20

Đồng bộ tài khoản