English test with key

Chia sẻ: Jiang Nan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
488
lượt xem
317
download

English test with key

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Test 2 Part I: PHONETICS: Exercise 1: Choose one word whose bold part is pronounced differently. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D 1. (A) honesty hydrogen 2. (A) appreciate grateful 3. (A) particular 4. (A)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English test with key

Đồng bộ tài khoản