English to Vietnamese

Chia sẻ: Trần Vinh Long Hoang Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

1
433
lượt xem
336
download

English to Vietnamese

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ccording to our records d a theo tài li u ự ệ của chúng tôi account trương mục/tài khoản account statement tờ/bảng giải trình trương mục accounts payable tài khoản chi trả accounts receivable trương mục thu nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English to Vietnamese

Đồng bộ tài khoản