ENZYM CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: Pham Khanh Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
320
lượt xem
107
download

ENZYM CỐ ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Enzym cố định là enzym được gắn lên các chất mang không hoà tan hoặc được gắn với nhau bằng liên kết đồng hóa trị tạo nên đại phân tử enzym không hòa tan".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ENZYM CỐ ĐỊNH

 1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐH NÔNG LÂM LOGO KHOA CNSH & CNTP Chương VII ENZYM CỐ ĐỊNH Tiết 2: Lưu Hồng Sơn
 2. Chương VII Tiết 2 Nội dung tiết học 1. Khái niệm 2. Các phương pháp cố định enzym 2.1. Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. 2.2. Phương pháp gắn enzym bằng liên kết đồng hóa trị 2.3. Phương pháp gói enzym trong khuôn gel
 3. 1. Khái niệm • Enzym cố định là enzym được gắn lên các chất mang không hoà tan hoặc được gắn với nhau bằng liên kết đồng hóa trị tạo nên đại phân tử enzym không hòa tan".
 4. Ý nghĩa của enzym cố định Có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài.  Enzym không tan lẫn vào trong sản phẩm  Có thể làm ngừng nhanh chóng phản ứng  Enzym cố định khá bền với nhiệt độ, pH, dung môi hữu cơ.v.v..
 5. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH ENZYM Về nguyên tắc có 3 phương pháp điều chế:  Hấp phụ vật lý  Gắn enzym bằng liên kết đồng hoá trị:  "Gói" enzym trong khuôn gel.
 6. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH ENZYM Enzym tù do Gãi trong khu«n HÊp phô vËt lý Liªn kÕt ®ång gel lªn c hÊt mang h ãa trÞ Kh«ng c hø a Cè ®Þnh trªn Ge l d¹ng h¹t ®iÖn tÝc h c hÊt mang B »ng liªn kÕt Liªn kÕt c ¸c Ge l d¹ng s îi io n p h©n tö e nzym TiÒn po lyme r Gãi tro ng bao v i thÓ
 7. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH ENZYM Gói trong bao vi thể Gói trong khuôn gel Hấp phụ vật lý Gắn các enzyme với nhau bằng liên két đồng hóa trị
 8. 2.1. Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. • Nguyên tắc: - Hấp phụ enzym lên các chất mang nhờ: Vandecvan, liên kết hydro và liên kết kỵ nước. - Khi chất mang không có lỗ xốp, enzym bám trên bề mặt chất mang. - Khi chất mang có lỗ xốp, enzym chui vào trong các lỗ Hấp phụ vật lý xốp của chất mang.
 9. 2.1. Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. Ví dụ:  β-D Fructofuranosidase trên hydroxit nhôm.  Glucoamylase trên ( dietylaminoetyl - cellulose) DEAE - cellulose hoặc trên DEAE -Sephadex sử dụng để sản xuất liên tục glucose.
 10. 2.1. Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. Một số chất mang thường sử dụng:  Chất mang hữu cơ: than hoạt tính, cellulose,….  Chất mang vô cơ: Silic, thủy tinh xốp, oxit kim loại.  Chất trao đổi ion: Amberlit, ( cacboxyl metyl cellulose) CM- xenluloza….  Polyme tổng hợp: Polyamit, nilon, polyvinyl…
 11. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự cố định enzym • Nồng độ Enzym • pH: (Woodward 1985). •Nhiệt độ: •Khối lượng phân tử và bản chất của chất mang:
 12. Ưu nhược điểm của phương pháp Ưu điểm: - Điều chế dễ dàng trong điều kiện nhẹ nhàng nên giữ được hoạt tính enzym. - Có thể sử dụng cho tất cả các loại reactor sinh học. - Có thể tái sử dụng chất mang.
 13. Ưu nhược điểm của phương pháp Nhược điểm: - Do lực tương tác giữa chất mang và enzym yếu  khó áp dụng trong sản xuất thực phẩm và dược phẩm.
 14. 2.2. Phương pháp gắn enzym bằng liên kết đồng hóa trị 2.2.1. Gắn enzym lên chất mang bằng liên kết đồng hóa trị. a. Các chất mang thường sử dụng:  Các polyme hữu cơ: Polypeptit, polysacarrit • Các dẫn xuất của xenluloza: Cacboxyl metyl xenluloza (CM -xenluloza), … • Các polyme tổng hợp: Polyacrylamit, polystirol, • Các chất vô cơ: Silicagel, bentonit, nhôm hydroxyt.
 15. 2.2. Phương pháp gắn enzym bằng liên kết đồng hóa trị 2.2.1. Gắn enzym lên chất mang bằng liên kết đồng hóa trị ( tiếp). b. Điều kiện của các chất mang  Độ hòa tan thấp  Không gây tác dụng kìm hãm enzym.  Hấp phụ chọn lọc  Chất mang có bản chất háo nước  Tốt nhất là chất mang có chứa điện tích trái dấu với enzym.
 16. 2.2. Phương pháp gắn enzym bằng liên kết đồng hóa trị 2.2.1. Gắn enzym lên chất mang bằng liên kết đồng hóa trị ( tiếp). c. Phương pháp gắn enzym lên chất mang bằng liên kết đồng hóa trị Có hai phương pháp gắn E:  Gắn một giai đoạn:  Gắn hai giai đoạn: Giai đoạn một: Hoạt hóa chất mang. Giai đoạn hai: Kết hợp enzym vào chất mang đã hoạt hoá.
 17.  Phương pháp hoạt hoá chất mang: Các chất mang có chứa nhóm NH2 (aminobenzoylxelluloza,…) có thể được hoạt hóa bằng phản ứng diazo.
 18.  Ngoài ra: Có thể hoạt hóa bằng cách cho tác dụng với phosgen hoặc tiophosgen để tạo thành dẫn xuất izonianat hoặc izotioxxianat.  Các nhóm izoxianat hoặc izotioxianat Ở pH trung tính sẽ liên kết dễ dàng với nhóm ε- amin của enzym.
 19. (Điều chế được các enzym không tan: tripsin, kimotripsin, α , β - amilase, glucoamilase.)
 20. 2.2. Phương pháp gắn enzym bằng liên kết đồng hóa trị • Nếu chất mang có chứa nhóm COOH: Như CM-xelluloza hoặc nhựa tổng hợp cần được hoạt hóa bằng các phương pháp azit, cacbodimit, anhydrit kép.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản