intTypePromotion=3

Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations 10th Edition_10

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
66
lượt xem
4
download

Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations 10th Edition_10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài sản tài sản hiện tại: Tiền và các khoản tương đương tiền đầu tư ngắn hạn Tài khoản phải thu, phải thu lãi ròng, Hàng tồn kho không bị giới hạn Tiền gửi tại các tài sản tín thác trái phiếu Tổng Noncurrent tài sản bị hạn chế tiền mặt và các khoản tương đương tiền Quỹ đầu tư lãi phải thu, tài sản vốn bị hạn chế, tài sản ròng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations 10th Edition_10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản