Excel 2010 part 20

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
25
download

Excel 2010 part 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thêm tiêu đề cho Biểu đồ Bạn có thể làm cho biểu đồ của bạn dễ dàng hơn để đọc và dễ hiểu bằng cách thêm một hoặc nhiều tiêu đề cho biểu đồ. Ví dụ, bạn có thể thêm một tiêu đề biểu đồ, mà là một tiêu đề xuất hiện ở phía trên của biểu đồ và thường là một từ hay cụm từ ngắn gọn mô tả dữ liệu biểu đồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel 2010 part 20

Đồng bộ tài khoản