Excel 2010 part 23

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
100
lượt xem
18
download

Excel 2010 part 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo dõi Thay đổi Workbook Nếu bạn muốn người khác để thay đổi bảng tính, quý vị có thể theo dõi những thay đổi, do đó bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối họ (xem "Chấp nhận hoặc Từ chối Workbook Thay đổi").

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel 2010 part 23

Đồng bộ tài khoản