Exchange 2007 P3

Chia sẻ: Phan Manh Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
103
lượt xem
54
download

Exchange 2007 P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'exchange 2007 p3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 P3

 1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 1. Mở Exchange Management Console Organization Configuration Mailbox tab Offline Address Book. Nhấn phải chuột trên vùng trống chọn New Offline Address Book … 2. Trong dòng Name : nhập vào Offline VSIC-HCM Trong dòng Offline address book … click Browse 3. Cửa sổ Select Mailbox Server chọn computer name của máy làm Exchange OK VSIC Education Corporation Trang 56
 2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 4. Trong màn hình này, bỏ chọn ô Include the default Global Address List và đồng thời đánh dấu vào ô Include the following address list click Add 5. Chọn VSIC-HCM nhấn OK VSIC Education Corporation Trang 57
 3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 6. Trở về màn hình Introduction Next 7. Trong màn hình Distribution Points, bỏ chọn ô Enable Web-based distribution và đồng thời đánh dấu chọn vào ô Enable public folder distribution Next VSIC Education Corporation Trang 58
 4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 8. Click New Finish 9. Nhấn phải chuột trên OfflineVSIC- HCM Update 10. Nhấn Yes VSIC Education Corporation Trang 59
 5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 11. Mở Exchange Management Console Server Configuration Mailbox Nhấn phải chuột trên store Technical properties 12. Trong dong Offline Address Book click Browse 13. Chọn Offline VSIC-HCM OK VSIC Education Corporation Trang 60
 6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 14. Click Apply OK Test New Offline Address Book 1. Mở Outlook 2K7 của t1 vào menu Tools Send/Receive Download Address Book 2. Trong màn hình Offline Address Book, đánh dấu chọn vào ô Full Details OK VSIC Education Corporation Trang 61
 7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 3. MS Outlook sẽ tiến hành download address book 4. Vào menu File Work Offline. Lúc này, MS Outlook sẽ chuyển qua chế độ chạy Offline (không kết nối với Exchange Server) 5. Tạo 1 New Email click To thấy được address book của VSIC-HCM có t1,t2,t3 VSIC Education Corporation Trang 62
 8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Email Address Policy I. Mục đích: Dùng Email Address Policy để thay đổi email address của các Recipient II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user Hoang Minh Chau (hmchau@vsiclab.net) - Tạo user Chung Tan Loc (ctloc@vsiclab.net) có thuộc tính Company là : itvietnam.com III. Thực hiện: 1. Chỉnh sửa Default Email Policy : Đổi tên domain VSICLAB.COM VSICOPENLAB.NET và ghép First name, Last name thành email address a. Quan sát email address default : Properties trên mailbox của user chọn tab Email address quan sát sau đó đóng lại b. VSIC Education Corporation Trang 63
 9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Khai báo sự tồn tại của domain mới : Mở Exchange Management Console Organization Configuration Hub Transport tab Accepted Domain nhấn phải chuột trên vùng trống New Accepted Domain d. Trong phần Name, nhập vào vsicopenlab.com. Chọn Authoritative Domain New e. Chọn tab Email Address Policy click phải chuột trên Default Policy Edit f. Hộp thoại Introduction xuất hiện Next VSIC Education Corporation Trang 64
 10. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên g. Hộp thoại Conditions xuất hiện Next h. Trong Email Address click Edit i. Hộp thoại Email address local part xuất hiện click vào phím mũi tên trong Email address domain chọn vsicopenlab.com. Đánh dấu chọn ô Last name.firstname OK j. SMTP address sẽ có dạng : %s.%g@vsicopenlab. com Next k. Trong cửa sổ Schedule Next … Finish VSIC Education Corporation Trang 65
 11. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên l. Vào lại tab Email Addresses của user thấy có new email address m. Dùng MS Outlook 2kk7, vào profile của user mới tạo new email address (VD : MinhChau.Hoang@vsicopenlab.com ) gởi mail cho Administrator. Khi Admin nhận email, sẽ thấy email mới của hmchau@vsiclab.net 2. Tạo mới email address policy : Tạo email address cho domain ITVIETNAM.COM a. Khai báo sự tồn tại của domain mới. Mở Exchange Management Console Organization Configuration Hub Transport tab Accepted Domain click phải chuột trên màn hình trống New Accepted Domain VSIC Education Corporation Trang 66
 12. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Trong dòng Name, nhập vào trên domain : itvietnam.com. Chọn Authoritative Domain New c. Kết quả nhận được như hình bên d. Tạo new policy. Vẫn trong Hub Transport tab Email Address Policies click phải chuột New E-mail Address Policy VSIC Education Corporation Trang 67
 13. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên e. Trong hộp thoại Introductions nhập vào dòng Name : ITVIETNAM.COM Next f. Trong Conditions, click vào dòng Recipient is in a Company. Trong khung Step 2, click lên dòng specified g. Nhập vào ITVIETNAM OK h. Quay trở lại màn hình trước đó, nhấn Preview VSIC Education Corporation Trang 68
 14. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên i. Màn hình Preview OK. Quay lại màn hình trước đó, nhấn Next j. Trong Email Address Domain, click phím mũi tên xuống chọn itvietnam.com OK k. Trong màn hình Email Addresses Next l. Trong màn hình Schedule chọn Immediately Next Next New Finish VSIC Education Corporation Trang 69
 15. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên m. Hoàn tất. Lưu ý : Bạn có thể bỏ bớt các địa chỉ phụ) VSIC Education Corporation Trang 70
 16. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Messaging Policy I. Mục đích: Dùng Messaging Policy để khống chế và can thiệp vào sự vận hành của mail server. II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo 1 OU Messaging Policy - Trong đây, tạo 2 user ns1 và ns2 - Tạo distribution group tên Test và cho 2 user trên là thành viên group này. III. Thực hiện: 1. Tạo Disclaimer Text : Dưới email có dòng chữ “VSIC EDUCATION CORPORATION cho tất cả các User ngoại trừ group Test a. Mở Exchange Management Console Organization Configuration Hub Transport phải chuột New Transport Rule b. Trong dòng Name, nhập vào Disclaimer, nhớ check vào ô Enable Rule Next VSIC Education Corporation Trang 71
 17. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Trong màn hình Conditions Next d. Hộp thoại Microsoft Exchange xuất hiện Yes e. Trong trang Actions đánh dấu check vào ô Append disclaimer text using font, size, color … . Trong phần Step 2: click vào dòng disclaimer text màu xanh f. Nhập vào thông tinh. VD : VSIC EDUCATION CORPORATION OK VSIC Education Corporation Trang 72
 18. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên g. Quay về màn hình trước đó, có thể chỉ định màu cho text bằng cách click vào Gray thay đổi màu tùy thích Next h. Trong màn hình Exceptions click vào ô except when the message is from member of distribution list. Ở phía dưới, click vào dòng distribution list màu xanh i. Click Add chọn Test OK j. Nhấn Next VSIC Education Corporation Trang 73
 19. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên k. Màn hình kế tiếp nhấn New Finish l. Trong Hub Transport Transport Rules thấy Rule mới vừa tạo. VSIC Education Corporation Trang 74
 20. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên m. Vào Service Restart Microsoft Exchange Trransport service n. Cho Administrator gởi mail cho chính mình. Mở mail ra xem thấy có dòng chữ VSIC EDUCATION CORPORATION ở phía dưới. o. Cho ns1 gởi mail thì không có 2. Không cho thành viên group Test gửi mail ra internet và lưu 1 bản cho Admin a. Mở Exchange Management Console Organization Configuration Hub Transport tab Transport Rules phải chuột New Transport Rule VSIC Education Corporation Trang 75
Đồng bộ tài khoản