Exchange 2007 part 9

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
37
download

Exchange 2007 part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange 2007 Trong màn hình Conditions Next Hộp thoại Microsoft Exchange xuất hiện Yes Trong trang Actions đánh dấu check vào ô Append disclaimer text using font, size, color … . Trong phần Step 2: click vào dòng disclaimer text màu xanh f. Nhập vào thông tinh. VD : VSIC EDUCATION

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 part 9

  1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Trong màn hình Conditions Next d. Hộp thoại Microsoft Exchange xuất hiện Yes e. Trong trang Actions đánh dấu check vào ô Append disclaimer text using font, size, color … . Trong phần Step 2: click vào dòng disclaimer text màu xanh f. Nhập vào thông tinh. VD : VSIC EDUCATION CORPORATION OK VSIC Education Corporation Trang 72
  2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên g. Quay về màn hình trước đó, có thể chỉ định màu cho text bằng cách click vào Gray thay đổi màu tùy thích Next h. Trong màn hình Exceptions click vào ô except when the message is from member of distribution list. Ở phía dưới, click vào dòng distribution list màu xanh i. Click Add chọn Test OK j. Nhấn Next VSIC Education Corporation Trang 73
  3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên k. Màn hình kế tiếp nhấn New Finish l. Trong Hub Transport Transport Rules thấy Rule mới vừa tạo. VSIC Education Corporation Trang 74
  4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên m. Vào Service Restart Microsoft Exchange Trransport service n. Cho Administrator gởi mail cho chính mình. Mở mail ra xem thấy có dòng chữ VSIC EDUCATION CORPORATION ở phía dưới. o. Cho ns1 gởi mail thì không có 2. Không cho thành viên group Test gửi mail ra internet và lưu 1 bản cho Admin a. Mở Exchange Management Console Organization Configuration Hub Transport tab Transport Rules phải chuột New Transport Rule VSIC Education Corporation Trang 75
  5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Nhập vào dòng Name tên theo ý muốn – VD : Deny Send Email. Nhớ check vào ô Enable Rule Next c. Check vào 2 ô from a member or distribution list và sent to users inside or outside the organization. Phía dưới click vào distribution list VSIC Education Corporation Trang 76
  6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên d. Trong màn hình Select Mail Enabled Group, click Scope e. Chọn group Test OK f. Tiếp tục click vào inside g. Trong Select Scope click phím mũi tên chọn Outside OK VSIC Education Corporation Trang 77
  7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên h. Click Next i. Trong trang Actions, check vào ô copy the message to addresses và ô send bounce message to sender with enhanced status code. Phía dưới click vào addresses. Chỉ định user administrator OK j. Tiếp tục click vào Delivery not authorized, message refused VSIC Education Corporation Trang 78
  8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên k. Trong cửa sổ Specify bounce message nhập vào thông tin theo ý muốn OK l. Trong màn hình kế tiếp Next m. Trong màn hình Create Rule New Finish n. Kiểm tra thấy có Transport Rules “Deny Send Email” mới vừa tạo o. Logon ns1. Cho gởi mail ra internet. Vài phút sau, ns1 nhận được thông báo lỗi mail gởi đi không được. p. Logon Administrator và kiểm tra mail, thấy có mail của ns1 gởi ra internet 3. Journaling Rule : Dùng để theo dõi mail a. Trong Organization Configuration Hub Transport tab Journaling nhấn phải chuột trên màn hình trống New Journal Rule b. Click Scope VSIC Education Corporation Trang 79
  9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Trong Rule name: nhập vào Monitor group Test. Trong Send Journal reports to email address, click Browser và chỉ đến administrator Trong Journal message for recipient, click Browser chỉ định group test d. Màn hình nhận được hình bên. Click New Finish e. Sau khi tạo Journal Rule xong. Logon bằng user ns1. Gởi mail cho ns2. f. Logon bằng administrator. Kiểm tra mail thấy có mail ns1 gởi mail cho ns2 VSIC Education Corporation Trang 80
Đồng bộ tài khoản