intTypePromotion=1
ADSENSE

Exchange2007 Part1

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

199
lượt xem
105
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'exchange2007 part1', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange2007 Part1

 1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Mục lục Install Exchange Server 2007 ............................................................................. 2 Recipient Manage ............................................................................................ 21 Store Management ........................................................................................... 37 Managing Address List .................................................................................... 48 Email Address Policy ....................................................................................... 63 Messaging Policy ............................................................................................. 71 Internet Protocol............................................................................................... 81 SMTP ............................................................................................................... 93 Anti Spam ........................................................................................................ 96 VSIC Education Corporation Trang 1
 2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Install Exchange Server 2007 I. Các bước chuẩn bị: 1. Máy làm Domain Controller 2. Raise Doman Functional Level 3. Install IIS, có ASP.Net (không cần SMTP, NNTP như Ex2K3) 4. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install Net Framework 2.0 b. Install MMC 3.0 c. Install MS PowerShell 3.0 d. Install Hotfix cho Net Framework 2.0 5. Install Exchange Server 2007 II. Thực hiện: 1. Máy làm Domain Controller : Cấu hình DNS Î lên domain - Bỏ PW policy 2. Raise Doman Functional Level Vào Run, gõ vào dsa.msc Î OK Màn hình Active Directory Users and Computers mở ra, Right Click (RC) trên tên domain Î chọn Raise Domain Functional Level … VSIC Education Corporation Trang 2
 3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong Select an available domain functional level, click mũi tên xuống Î chọn Windows Server 2003 Î click Raise Trong màn hình này, nhấn OK Trong màn hình này, nhấn OK 3. Install IIS : Vào Run, gõ vào appwiz.cpl Î chọn Add/Remove Windows Components Î chọn Application Server Î chọn Detals Î đánh dấu chọn ASP.Net Î …. 4. Màn hình trước khi Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7: Lưu ý các dòng Step 1 … Step 5 đều nổi lên Î các chương trình đó hiện nay chưa được install lên máy VSIC Education Corporation Trang 3
 4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 5. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install .Net Framework : chạy file dotnetfx2.0.exe Î Màn hình .Net Framework 2.0 xuất hiện Î Next VSIC Education Corporation Trang 4
 5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Đánh dấu chọn vào ô I accept the term of the License Agreement Î Install Màn hình setup của .Net Framework 2.0 VSIC Education Corporation Trang 5
 6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Sau khi install xong Î Finish b. Install MMC 3.0 : chạy file MMC3.0 2K3-KB907265- x86-ENU.exe Î Next VSIC Education Corporation Trang 6
 7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Chọn I Agree Î Next C/trình sẽ intsall và … VSIC Education Corporation Trang 7
 8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Finish Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net và MMC 3.0 VSIC Education Corporation Trang 8
 9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Install MS PowerShell 3.0: chạy file WindowsServer200 3-KB926139- PowerShell.exe Nhấn I Agree và nhấn Next. Chương trình sẽ install và … VSIC Education Corporation Trang 9
 10. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên … sau cùng nhấn Finish Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC 3.0 và MS Windows Powershell Lưu ý : Tuy trong chương trình không thông báo, nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file NDP20-KB926776-X86.exe và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bản 120 ngày) – Chạy file setup.exe Î click lên Step 4 : Install Microsoft Exchange VSIC Education Corporation Trang 10
 11. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong màn hình này, nhấn Next Trong màn hình Error Reporting nhấn No và click Next Trong màn hình Installation Type, chọn Type Exchange Installation (Default) Î Next VSIC Education Corporation Trang 11
 12. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong màn hình Exchange Organization, nhập vào tên của đơn vị của mình. VD : VSIC Lab Î Next Trong màn hình Client Settings, chọn Yes Î Next VSIC Education Corporation Trang 12
 13. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong màn hình Readiness Checks, đợi trong vòng vài phút để c/trình setup kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, nếu OK Î nó sẽ hiện lên nút Install. Click vào đây. VSIC Education Corporation Trang 13
 14. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Tiến trình Setup đang thực hiện … Sau khi install xong, nhấn Finish. VSIC Education Corporation Trang 14
 15. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 7. Tạo Send Connector để gởi mail ra internet a. Mở Exchange Management Console Î Organization Configuration Î Hub Transport Î Chọn tab Send Connector b. Right Click (RC) lên vùng màn hình trống chọn New Send Connector VSIC Education Corporation Trang 15
 16. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Hộp thoại New SMTP Send Connector xuất hiện. Trong dòng Name: gõ vào Send To Internet (có thể gõ tùy ý) Î Next d. Trong Add Address Space, click Add VSIC Education Corporation Trang 16
 17. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên e. Trong dòng Domain, nhập vào ký tự * (dấu sao). Đánh dấu chọn vào ô Include all subdomain Î OK f. Click Next g. Trong trang Network Setting, click Next h. Trong Source Server, click Add nếu Computer name cua Exchange chưa có ở đây Î Next i. Trong màn hình New Connector click New Î và sau cùng là Finish VSIC Education Corporation Trang 17
 18. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên j. Trong cửa sổ của Send Connector sẽ xuất hiện như sau : 8. Tạo Receive Connentor để nhận mail a. Mở Exchange Management Console Î Server Configuration Î Hub Transport. Trong tab Receive Connector, RC tr ên Default EX2K7 Îproperties VSIC Education Corporation Trang 18
 19. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Chọn tab Authentication, bỏ chọn ô Offer Basic authentication only after starting TLS c. Qua tab Permission Groups, đánh dấu chọn vào ô Anonymous user Î Apply Î OK 9. Dùng MS Outlook 2007 cấu hình mail client cho Administrator a. Mở MS.Outlook 2007, trong màn hình Welcome to the Outlook … Î Next b. Trong màn hình E-mail account, check vào ô Yes Î Next c. Trong cửa sổ Auto accounts setup, nhấn Next (nếu muốn MS Outlook tự kết nối với Exchange Server) hoặc đánh dấu chọn vào ô Manually configure server … VSIC Education Corporation Trang 19
 20. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên d. Chọn Microsoft Exchange Î Next e. Trong Microsoft Exchange Settings, tại dòng Microsoft Exchange server, nhập vào Computer name (hoặc IP) của máy Exchange Server. Trong dòng User Name, nhập vào tên user đang cấu hình – trường hợp này la administrator Î click Check Name và sau đó nhấn Next Î Finish. f. Sau đó, admin tự gởi cho chính mình 1 email để kiểm tra Î Gởi được. VSIC Education Corporation Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=199

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2