intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Exchange2007 Part3

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

174
lượt xem
106
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'exchange2007 part3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange2007 Part3

 1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Internet Protocol I. Mục đích: Triển khai các Internet Protocol : SMTP, POP3, IMAP, HTTP, RPC over HTTPs cho các client không sử dụng MAPI II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và User u1 và cho group Users logon locally - Tạo alias name : mail Î có IP trỏ đến chính máy exchange III. Thực hiện: 1. SMTP và POP3 a. Cấu hình Service POP3 chứng thực ở chế độ plain text: Gõ vào lệnh sau : Set-PopSettings –LoginType PlainTextLogin Kiểm tra kết quả b. Start services POP3 VSIC Education Corporation Trang 81
 2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên - Vào Run : services.msc - Tìm đến Microsoft Exchange POP3 service Î chọn Startup Type : Automatic và start service lên c. Cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế “Basic” Mở Exchange Management Console Î Server Configuration Î Hub Transport Î phải chuột trên Default PCxx (PCxx là computer name) Î properties Chọn tab Authentication, bỏ chọn ô Offer Basic authentication only after starting TLS Î chọn tab Permission Groups VSIC Education Corporation Trang 82
 3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Đánh dấu chọn vào ô Anonymous users Î OK Mở Exchange Management Console Î Server Configuration Î Hub Transport Î phải chuột trên Client PCxx (PCxx là computer name) Î properties VSIC Education Corporation Trang 83
 4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Chọn tab Authentication, bỏ chọn ô Offer Basic authentication only after starting TLS Î chọn tab Permission Groups Đánh dấu chọn vào ô Anonymous users Î OK Vào services.msc Î restart Microsoft Exchange Transport service. ¾ Chạy Outlook Express với cấu hình sau : o Display name : User u1/123 VSIC Education Corporation Trang 84
 5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên o Incomming server : POP3 o Incoming mail & Outgoing mail : localhost o Trong Server Properties chọn My server require authenticate. ¾ Sau đó gởi thử mail nội bộ rồi gởi thử mail ra ngoài Khai báo lại Outlook Express chạy SMTP port 587 2. SMTPS và POP3S : Khai báo lại cấu hình OE để chạy SSL Outgoing mail : chọn This server requires a secure connection. Incomming mail : chọn This server requires a secure connection. 3. SMTP và IMAP a. Gõ vào lệnh sau : Set-ImapSettings –LoginType PlaintextLogin Và sau đó, kiểm tra lại bằng lệnh : Get-ImapSettings VSIC Education Corporation Trang 85
 6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Vào service.msc để start Microsoft Exchange IMAP4 service lên. c. Tạo thêm 1 account mới theo thông số sau : ¾ Display name : User u1 ¾ User/PW : u1/123 ¾ Incomming server : IMAP4 VSIC Education Corporation Trang 86
 7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên ¾ Incoming mail & Outgoing mail : localhost ¾ Trong Server Properties chọn My server require authentication = Yes ¾ Chọn các folder muốn hiển thị. ¾ So sánh sự khác biệt giữa POP3 và IMAP4 4. Outlook Web Access: Cấu hình IIS để HTTP và HTTPs (Default : Exchange 2007 chỉ hổ trợ HTTPS) VSIC Education Corporation Trang 87
 8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên a. Vào IIS Î Web Site Î nhấn phải chuột trên Default Web Site Î Properties Î tab Directory Security. Trong Secure Communicati on Î Edit b. Bỏ chọn vào ô Require secure channel (SSL) Î OK Restart IIS c. Kiểm tra bằng cách mở IE, gõ vào địa chỉ như sau : https://ex2K7.vsiclab.net/owa or http://ex2k7.vsiclab.net/owa VSIC Education Corporation Trang 88
 9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 5. RPC over HTTPs : a. Vào Add/Remove Windows Components Î Networking Services Î đánh dấu chọn vào ô RPC over HTTP proxy Î OK VSIC Education Corporation Trang 89
 10. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Mở Exchange Management Console Î Server Configuration Î Client Access Î nhấn phải chuột trên Server Î Enable Outlook Anywhere c. Nhập vào mail.vsiclab.n et Î Enable … Î Finish d. Khởi động máy Exchange Server 2007 lại. e. Logon vào user hpbao. Giữ Control + Click phải chuột vào biểu tượng Outlook ở góc dưới phải màn hình Î Connection Status Î quan sát cột Conn : TCP/IP f. Đóng MS.Outlook. Cập nhật Root CA cho user hpbao. ¾ Mở IE. http://localhost/certsrv ==> Download a CA certificate, certificate chain or CRL Î Download CA Certificate Î Lưu lại thành file .cer trên desktop user của hpbao ¾ Vào mmc Î Add Snap-in Certificate Î Import root vào g. Vào Control Panel Î Mail Î Show Profile Î Properties Î Email accounts Î Change Î More Settings VSIC Education Corporation Trang 90
 11. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên h. Trong tab Connection Î chọn Connect to Microsoft Exchange using HTTP Î click Exchange Proxy Settings VSIC Education Corporation Trang 91
 12. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên i. Trong Connection settings, nhập vào mails.vsiclab.net. Đánh dấu chọn vào ô On fast networks, connect using …. Trong Use this authentication when … chọn Basic Authentication Î OK j. Logon bằng user hpbao Î mở MS. Outlook Î Giữ Control + Click phải chuột vào biểu tượng Outlook ở góc dưới phải màn hình Î Connection Status Î quan sát cột Conn : HTTPS VSIC Education Corporation Trang 92
 13. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên SMTP I. Mục đích: Tìm hiểu cơ chế hoạt động của SMTP II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và cấu hình OE để user check mail bằng POP3 III. Thực hiện: 1. Dùng SMTP command để gởi mail trực tiếp a. Dùng nslookup để tìm MX record của mail server cần gởi b. Dùng telnet để gởi mail : dùng lệnh telnet 209.191.118.103 25 Vào yahoo kiểm tra xem coi có nhận được email không? VSIC Education Corporation Trang 93
 14. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 2. Gởi mail trực tiếp bằng Outlook Express - Khai báo Outlook Express theo các thông số sau : o Display name : Hoang Phung Bao o Email address : hpbao@vsiclab.net o Incomming mail : localhost o Outgoing mail : 209.191.118.103 (1 trong các MX record của yahoo) - Sau đó gởi mail vào yahoo Î gởi được. - Muốn gởi mail đến account trên server khác (VD : hotmail.com) thì các bước làm cũng tương tự. 3. Outlook Express relay mail vào Exchange Server ¾ Xóa account mail trong OE - Khai báo account mới trong Outlook Express theo các thông số sau : o Display name : Hoang Phung Bao o Email address : hpbao@vsiclab.net o Incomming mail : IP của Exchange server o Outgoing mail : IP của Exchange server o Check vào ô My Server Require Authentication ¾ Gởi mail thử ra ngoài và đi đến bất kỳ account nào Î gởi được. 4. Exchange server relay mail vào Exchange server khác : VD : Mail server domain vsiclab.net replay vào mail server domain vsicopenlab.com a. Tại domain vsicopenlab.com tạo 1 mailbox có tên RelayAccount b. Gán cho account vừa tạo quyền relay: Add-ADPermission –Identity “Default Ex-server2K7” –User RelayAccount - ExtendedRights ms-exch-smtp-accept-any-sender Lưu ý : lệnh trên được viết trên cùng 1 dòng c. Tại domain vsiclab.net tạo ra 1 Send connector để lọc ra những mail gởi ra yahoo.com và relay sang vsicopenlab.com Mở Exchange Management Console Î Organization Configuration Î Hub Transport Î Send Connectors Î New Send Connector VSIC Education Corporation Trang 94
 15. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Khai báo như hình minh họa Î Next d. Trong màn hình Address space Î click Add, khai báo domain name: *.yahoo.com Î Next e. Trong màn hình Network settings: chọn ô Route mail through the following smart host Î click Add Î khai báo tên mail server đầy đủ của domain vsicopenlab.com Î next f. Trong màn hình Configure smart host …, khai báo UN/PW đã tạo ở domain vsicopenlab.com Î Next … Finish g. Restart Microsoft Exchange Transport service h. Từ mail server vsiclab.net gởi mail thử ra yahoo i. Tại domain vsicopenlab.com Î Queue Viewer Î thấy mail đang chờ gởi ra yahoo VSIC Education Corporation Trang 95
 16. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Anti Spam I. Mục đích: Triển khai chức năng Anti Spam trên Exchange II. Các bước chuẩn bị: - 2 Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - 2 domain gởi mail qua lại được với nhau - Màn hình trước khi install Anti Spam - Cài đặt Anti spam : gõ vào lệnh sau : “C:\Program Files\Microsoft\ExchangeServer\Scripts\install-AntispamAgents.ps1 Sau đó restart Microsoft Exchange Transport service ¾ Màn hình sau khi install Anti Spam VSIC Education Corporation Trang 96
 17. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên III. Thực hiện: 1. Cấu hình IP Block list: Không nhận email từ những server có IP được liệt ke trong “Block List”. Trước hết, từ domain vsicopenlab.com gởi mail qua domain vsiclab.net Î tốt a. Tại domain vsiclab.net Î IP Block List Î Properties VSIC Education Corporation Trang 97
 18. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Trong Blocked Addresses Î click Add Î nhập vào IP của domain vsicopenlab.com Î OK c. Từ domain vsicopenlab.com gởi thử mail sang domain vsiclab.net Î chờ 1 phút sẽ nhận được thông báo lỗi trả về Î đọc thông báo lỗi c. Trở về domain vsiclab.net Î disable chức năng IP Block List Î lúc này bên domain vsicopenlab.com sẽ gởi mail qua lại được. 2. Cấu hình IP Block List Provider: Thay vì tự tạo 1 danh sách các IP trong “Block List”, vsiclab.net sẽ khai thác danh sách này từ một Provider a. Properties trên IP Block List Providers b. Click Add VSIC Education Corporation Trang 98
 19. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Nhập vào thông tin như hình bên Î click vào Error Messages Î d. Chọn Custom error message Î nhập vào thông tin mà bạn muốn hiển thị Î OK Î OK e. Vào DNS management Î tạo new zone : ordb.org VSIC Education Corporation Trang 99
 20. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên f. Tạo hostname là IP của Mail server thuộc domain vsicopenlab.com viết theo thứ tự ngược Î Add host g. Màn hình kết quả như sau h. Kiểm tra : Từ domain vsicopenlab.com thử gởi mail sang domain vsiclab.net Î chờ 1 phút sẽ nhận được mail báo lỗi trả về Î đọc thông báo lỗi i. Trở về domain vsicopenlab.net Î disable chức năng IP Block List Provider. Sau đó cho domain vsicopenlab.com gởi mail lại Î gởi được 3. Cấu hình Sender ID : chống giả mạo Mail a. Từ domain vsicopenlab.com gởi mail giả mạo đến domain vsiclab.net From : ctloc@vsiclab.net To : hpbao@vsiclab.net VSIC Education Corporation Trang 100
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2