intTypePromotion=1

Exercise on preposition

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
218
lượt xem
97
download

Exercise on preposition

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. My birthday is _________ November 2nd, 1990. A. on B. in C. since D. at Câu 2. Bacteria is helpful ________ our life. A. to B. at C. with D. for Câu 3. His parents are really surprised ___________ his success. A. with B. to C. at D. about

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exercise on preposition

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2