Exposure Draft Update to Joint GAO/PCIE Financial Audit Manual (FAM)_part7

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
25
lượt xem
2
download

Exposure Draft Update to Joint GAO/PCIE Financial Audit Manual (FAM)_part7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra nội dung 902 - các bên liên quan, bao gồm Hoạt động Intragovernmental và ngành Đạo luật Tiền và các cơ quan bao phủ bởi các hình thức và nội dung thông báo. Intragovernmental RSI báo cáo yêu cầu không mở rộng đến các thành phần liên bang được yêu cầu để chuẩn bị báo cáo tài chính. Tất cả số tiền ròng của giao dịch intraentity.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exposure Draft Update to Joint GAO/PCIE Financial Audit Manual (FAM)_part7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản