Fast Way to get your Certification -Title:Remote Access

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

0
46
lượt xem
3
download

Fast Way to get your Certification -Title:Remote Access

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ITU-T Q. 931 is the protocol for which layer and channel? A. Layer3; D channel B. Layer2; B channel C. Layer2; B channel D. Layer3; C channel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Fast Way to get your Certification -Title:Remote Access

Đồng bộ tài khoản