File and Registry Operations part 5

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
6
download

File and Registry Operations part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Trong chương này đã khảo sát làm thế nào sử dụng các lớp cơ bản .NET để truy xuất Registry và file hệ thống từ mã C# . Chúng ta cũng thấy được trong cả hai trường hợp các lớp cơ bản trình bày đơn giản nhưng hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: File and Registry Operations part 5

  1. Tóm tắt Trong chương này đã khảo sát làm thế nào sử dụng các lớp cơ bản .NET để truy xuất Registry và file hệ thống từ mã C# . Chúng ta cũng thấy được trong cả hai trường hợp các lớp cơ bản trình bày đơn giản nhưng hiệu quả , mô hình đối tượng rất đơn giản để thực hiện hầu hết các hành động trong vùng của chúng. Đối với Registry, chúng ta tạo, chỉnh sửa, hoặc đọc các khoá, và đối với file hệ thống sao chép file, di chuyển, tạo, huỷ file và folder và đọc và viết file văn bản. Trong chương này chúng ta sẽ thử chạy đoạn code C# từ tài khoản có quyền hạn truy xuất đến bất kỳ đoạn code cần thực hiện. Tất nhiên vấn đề bảo mật là quan trọng nơi file truy xuất có liên quan. Và chúng ta sẽ khảo sát vùng bảo mật trong .NET Security.  
Đồng bộ tài khoản