Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
16
download

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu viền và màu tô như hình 3 rồi vẽ một hình chữ nhật đứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows

  1. Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows Nguồn : quantrimang.com  1. Tạo 1 file có thông số như hình 1 Hình 1 2. Đổi tên lớp thành background Hình 2 3. Chọn công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu viền và màu tô như hình 3 rồi vẽ một hình chữ nhật đứng Hình 3 4. Dùng cặp lệnh Copy, Paste để tạo thành nhiều hình chữ nhật đứng giống
  2. nhau Hình 4 5. Nhấp chọn Frame 1 của lớp background để chọn hết tất cả các hình chữ nhật đứng. Chọn Windows > Align rồi chọn các ô giống như hình 5 để tạo thành một dãy hình chữ nhật đứng cách đều nhau Hình 5 6. Khóa lớp background lại và tạo một lớp mới tên là rectangle
  3. Hình 6 7. Nhấp chọn Frame 1 của lớp rectangle, chọn công cụ Rectangle Tool, bỏ màu viền, chỉnh màu tô là trắng rồi vẽ một hình chữ nhật phủ kín tất cả các hình chữ nhật đứng của lớp background Hình 7 8. Nhấp chuột phải vào Frame 2 của lớp rectangle và chọn Insert KeyFrame
  4. Hình 8 9. Thực hiện tương tự Bước 8 cho các Frame 3, 4, …, 10 của lớp rectangle Hình 9 10. Khóa lớp rectangle lại, mở khóa lớp background, nhấp chuột phải vào Frame 10 và chọn Insert Frame Hình 10 11. Khóa lớp background lại, nhấp chọn Frame 2 của lớp rectangle, chọn công cụ Selection Tool rồi rê chuột thành một hình chữ nhật phủ qua phần sau của hình chữ nhật trắng có sẵn
  5. Hình 11 12. Nhấn phím Delete trên bàn phím để có được kết quả như hình 12
  6. Hình 12 13. Thực hiện tương tự Bước 11 và Bước 12 cho các Frame 3,4,…, 10 của lớp rectangle.  
Đồng bộ tài khoản