Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows P2

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
21
download

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows P2

  1. Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2) Nguồn : quantrimang.com  1. Tạo một file có thông số như hình 1: Hình 1 2. Đổi tên lớp thành background và tạo một lớp mới tên square Hình 2 3. Dùng công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu tô là xanh, bỏ màu viền và vẽ một hình vuông Hình 3
  2. 4. Dùng công cụ Selection Tool rê thành những hình chữ nhật đứng ngay trên hình chữ nhật màu xanh rồi nhấn phím Delete Hình 4a (Kết quả thu được sau khi nhấn Delete) Hình 4b
  3. 5. Nhấp chuột phải vào Frame 15 (của lớp square) và chọn Insert KeyFrame Hình 5 6. Dùng chuột rê hình vuông sang phải
  4. Hình 6 7. Nhấp chuột phải vào một vị trí bất kì giữa Frame 1 và Frame 15 rồi chọn Create Motion Tween Hình 7 8. Khóa 2 lớp có sẵn lại và tạo một lớp mới tên là rectangle (xem hình 8)
  5. Hình 8 9. Nhấp chọn Frame 1 của lớp này và dùng công cụ RectangleTool (chỉnh màu tô là trắng, bỏ màu viền) để vẽ một hình chữ nhật Hình 9 10. Khóa lớp rectangle lại và tạo một lớp mới tên là frame
  6. Hình 10 11. Dùng công cụ Rectangle Tool (bỏ màu tô, chỉnh màu viền là trắng, chỉnh Stroke height là 3) vẽ một khung chữ nhật bao quanh hình chữ nhật của lớp rectangle (xem hình 11 đã tạm ẩn đi lớp rectangle cho các bạn thấy kết quả) Hình 11 12. Khóa lớp frame lại và tạo một lớp mới tên text. Tại Frame 1 của lớp text, chọn công cụ Text Tool để tạo các dòng chữ
  7. Hình 12 13. Khóa lớp text lại và tạo một lớp mới tên flag, dùng công cụ Rectangle Tool để vẽ lá cờ
  8. Hình 13 14. Nhấp chuột phải vào lớp rectangle và chọn Mask
  9. Hình 14  
Đồng bộ tài khoản