Form of Word

Chia sẻ: Thanh Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
177
lượt xem
95
download

Form of Word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Teach/Teacher (giáo viên). Sing/ singer (ca sỹ). Farm/ farmer (nông dân). Drive/driver (tài xế). Write/ writer (tác giả). Play/ player (cầu thủ). Lend/ lender (người cho mượn). Work/ worker(công nhân). Employ/employer (người chủ). Direct/ director: giám đốc. Act/ actor: nam diẽn viên. Edit/ editor: biên tập viên. Debt /debtor: con nợ. Compete/ competitor: đấu thủ. Instruct/ instructor: người hướng dẫn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Form of Word

Đồng bộ tài khoản