intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 103

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 103

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 103', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 103

  1. R2(config)#ip route 192.168.1.197 255.255.255.252 192.168.1.222 R4(config)#ip route 192.168.1.220 255.255.255.252 192.168.1.198 R4#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS- IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set B 192.168.75.0/24 [20/0] via 192.168.1.205, 00:00:07 B 192.168.10.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.11.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.200.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.250.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:07 B 192.168.50.0/24 [20/0] via 192.168.1.205, 00:00:07 192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnets C 192.168.1.204 is directly connected, Ethernet0/0 C 192.168.1.196 is directly connected, Serial0/1 S 192.168.1.220 [1/0] via 192.168.1.198 B 192.168.100.0/24 [200/0] via 192.168.1.221, 00:00:08 R2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  2. E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS- IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set B 192.168.75.0/24 [200/0] via 192.168.1.197, 00:00:42 B 192.168.10.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:52 B 192.168.11.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:52 B 192.168.200.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:52 B 192.168.250.0/24 [20/0] via 192.168.1.210, 00:03:55 B 192.168.50.0/24 [200/0] via 192.168.1.197, 00:00:42 192.168.1.0/30 is subnetted, 4 subnets C 192.168.1.224 is directly connected, Ethernet0 S 192.168.1.196 [1/0] via 192.168.1.222 C 192.168.1.220 is directly connected, Serial0 C 192.168.1.208 is directly connected, Serial1 B 192.168.100.0/24 [20/0] via 192.168.1.225, 00:03:54 Cấu hình cho sơ đồ 2(cấu hình về aggregation) Error! Đầu tiên ta sẻ cấu hình cho R1 và R2 đều quảng bá mạng tóm tắt 192.168.192.0/21 qua AS 200 R1#show runn Building configuration... Current configuration : 1432 bytes version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R1 logging queue-limit 100 memory-size iomem 10 ip subnet-zero
  3. no ip domain lookup mpls ldp logging neighbor-changes no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination mta receive maximum-recipients 0 interface Loopback0 ip address 192.168.192.1 255.255.255.0 interface Loopback1 ip address 192.168.193.1 255.255.255.0 interface Loopback2 ip address 192.168.194.1 255.255.255.0 interface Loopback3 ip address 192.168.195.1 255.255.255.0 interface Ethernet0/0 ip address 192.168.1.201 255.255.255.252 half-duplex interface Serial0/0 ip address 192.168.1.254 255.255.255.252 clockrate 64000 router eigrp 1 passive-interface Serial0/0 network 192.168.1.0 network 192.168.192.0 network 192.168.193.0 network 192.168.194.0 network 192.168.195.0 no auto-summary router bgp 100 no synchronization bgp log-neighbor-changes aggregate-address 192.168.192.0 255.255.248.0 redistribute eigrp 1 neighbor 192.168.1.202 remote-as 100 neighbor 192.168.1.202 next-hop-self neighbor 192.168.1.253 remote-as 200 no auto-summary no ip http server ip classless call rsvp-sync mgcp profile default
  4. dial-peer cor custom line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 password cisco login end R2#show runn Building configuration... Current configuration: version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R2 ip subnet-zero no ip domain-lookup process-max-time 200 interface Ethernet0 ip address 192.168.1.238 255.255.255.252 no ip directed-broadcast interface Serial0 ip address 192.168.1.249 255.255.255.252 no ip directed-broadcast no ip mroute-cache no fair-queue interface Serial1 ip address 192.168.1.253 255.255.255.252 no ip directed-broadcast router bgp 200 neighbor 192.168.1.237 remote-as 200 neighbor 192.168.1.237 next-hop-self neighbor 192.168.1.250 remote-as 300 neighbor 192.168.1.254 remote-as 100 ip classless no ip http server line con 0 logging synchronous transport input none
  5. line aux 0 line vty 0 4 login end R3#show runn Building configuration... Current configuration: version 11.3 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R3 memory-size iomem 10 no ip domain-lookup voice-port 1/1/0 voice-port 1/1/1 process-max-time 200 interface Ethernet0/0 no ip address shutdown interface Serial0/0 ip address 192.168.1.250 255.255.255.252 no ip mroute-cache no fair-queue clockrate 64000 interface Serial0/1 ip address 192.168.1.242 255.255.255.252 clockrate 64000 router bgp 300 no synchronization neighbor 192.168.1.241 remote-as 200 neighbor 192.168.1.249 remote-as 200 ip classless line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 login

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản