intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 111

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 111

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 111', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 111

  1. B 192.168.100.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:06:45 R2#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS- IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.75.0/24 is directly connected, Loopback1 B 172.17.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.1, 00:00:10 B 172.16.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.4, 00:00:10 C 172.18.0.0/16 is directly connected, Loopback0 B 172.29.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.4, 00:00:10 B 172.31.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:10 C 192.168.11.0/24 is directly connected, Serial0/0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.10.10.0/29 is directly connected, Ethernet0/0 B 10.0.0.0/8 [20/0] via 10.10.10.1, 00:00:11 B 192.168.50.0/24 [20/0] via 10.10.10.1, 00:00:11 B 192.168.1.0/24 [20/0] via 10.10.10.4, 00:00:11 B 192.168.2.0/24 [20/0] via 10.10.10.4, 00:00:11 Ta thấy R1 học mạng 172.18.0.0/16 qua BGP theo đường NAP, chứ không đi theo đường backdoor, nguyên nhân là vì prefix 172.18.0.0/16 được R2 quảng cáo qua R1 bằng EBGP có AD là 20 nhở hơn so với RIP là 120, do đó nó sẻ chọn route theo BGP với tag là B Tương tự như R1 thì R2 cũng có route tới mạng 172.17.0.0/16 thông qua BGP qua NAP chứ không đi theo đường backdoor theo RIP. Để giải quyết vấn đề này ta có một cách sau Đối với R1 ta sẻ sử dụng lệnh network trong BGP để quảng cáo mạng 172.18.0.0 thuộc AS75, do đó 172.18.0.0 trong BGP bây giờ là IBGP chứ không còn là EBGP nữa nên có AD là 200 lớn hơn AD của RIP là
  2. 120 nên R1 sẻ chọn route của RIP để làm route tối ưu đến đích. R2(config)#router bgp 75 R2(config-router)#network 172.17.0.0 R1(config)#router bgp 50 R1(config-router)#net 172.18.0.0 Ta có kết quả sau Trên R1 và R2 R1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default U - per-user static route, o - ODR Gateway of last resort is not set R 192.168.75.0/24 [120/1] via 192.168.11.2, 00:00:20, Serial0/0 C 172.17.0.0/16 is directly connected, Loopback1 B 172.16.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:32 R 172.18.0.0/16 [120/1] via 192.168.11.2, 00:00:20, Serial0/0 B 172.29.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:32 B 172.31.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:32 C 192.168.11.0/24 is directly connected, Serial0/0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.10.10.0/29 is directly connected, Ethernet0/0 C 10.20.0.0/16 is directly connected, Loopback0 C 192.168.50.0/24 is directly connected, Loopback3 B 192.168.1.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:32 B 192.168.2.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:32 B 192.168.100.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:32 R2#show ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
  3. D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS- IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.75.0/24 is directly connected, Loopback1 R 172.17.0.0/16 [120/1] via 192.168.11.1, 00:00:24, Serial0/0 B 172.16.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:26 C 172.18.0.0/16 is directly connected, Loopback0 B 172.29.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:26 B 172.31.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:26 C 192.168.11.0/24 is directly connected, Serial0/0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.10.10.0/29 is directly connected, Ethernet0/0 B 10.0.0.0/8 [20/0] via 10.10.10.1, 00:00:27 R 192.168.50.0/24 [120/1] via 192.168.11.1, 00:00:25, Serial0/0 B 192.168.1.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:27 B 192.168.2.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:00:27 Tuy nhiên khi ta sử dụng lệnh network trong BGP thì BGP sẻ xem nó như là nguồn khởi táo route, do đó nó sẻ quảng cáo mạng cho các láng giềng khác với route có origin là IGP, còn đối với route nhận được từ redistribute từ AS khác có origin là incomplete, do đó route được quảng cáo bởi lệnh network sẻ tối ưư hơn so với route nguồn, Lúc này thì toàn bộ tải để đến mạng nói trên sẻ đi toàn bộ sang liên kết backdoor. Để giải quyết vấn đề này thì ta sử dụng từ khoá backdoor sau lệnh network thì lúc này network này chỉ có ý nghĩa nội bộ cho router mà nó sẻ không quảng cáo cho các láng giềng khác. R2(config)#router bgp 75 R2(config-router)#net 172.17.0.0 backdoor R1(config)#router bgp 50
  4. R1(config-router)# net 172.18.0.0 backdoor Tiếp theo thì ta sẻ cấu hình MED trên R5, R6 để cho phếp AS 100 chọn route vào trong AS 30 Ta sẻ cấu hình để các traffic từ AS 100 vào AS 30 , đến net 172.31.0.0 sẻ đi theo đường R5, và 172.16.0.0 sẻ đi theo đường R6 Ta cấu hình trên R5 và R6 như sau R5#show runn Building configuration... Current configuration: version 12.1 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R5 ip subnet-zero no ip domain-lookup interface Loopback0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 interface Loopback1 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 interface Loopback2 ip address 172.29.1.1 255.255.255.0 interface Ethernet0 ip address 192.168.1.17 255.255.255.252 interface Serial0 no ip address no fair-queue clockrate 64000 interface Serial1 ip address 192.168.1.14 255.255.255.252 clockrate 64000 router ospf 1 log-adjacency-changes network 172.29.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.1.16 0.0.0.3 area 0 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 router bgp 30 no synchronization
  5. redistribute ospf 1 neighbor 192.168.1.13 remote-as 100 neighbor 192.168.1.13 route-map PREF in neighbor 192.168.1.13 route-map MED out neighbor 192.168.1.13 filter-list 1 out neighbor 192.168.1.18 remote-as 30 neighbor 192.168.1.18 next-hop-self ip classless no ip http server ip as-path access-list 1 permit ^$ ip as-path access-list 2 permit _50$ access-list 1 permit 172.31.0.0 access-list 2 permit any route-map PREF permit 10 match as-path 2 set local-preference 200 route-map PREF permit 20 route-map MED permit 10 match ip address 1 set metric 100 route-map MED permit 20 match ip address 2 set metric 200 line con 0 logging synchronous transport input none

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản