intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 51

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 51

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 51', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 51

  1. Ví dụ: Console> (enable) session 15 Trying Router-15... Connected to Router-15. Escape character is '^]'. User Access Verification Password: Router>exit Console> (enable) § Thiết lập IP Intervlan với RSFC Thực hiện những lệnh sau trong chế độ configuration Task Command Step 1 (tùy chọn) Bật IP routing trên router. ip routing Step 2 (tùy chọn) Xáx định một IP routing router protocol. ip_routing_protocol Step 3 Xác định cổng VLAN trên RSM. interface vlan-id Step 4 Xác định địa chỉ IP cho VLAN. ip address n.n.n.n mask Step 5Thiết lập tình trạng “up” cho cổng, no shutdown nếu cần Step 6 Thoát khỏi chế độ configuration. Ctrl-Z Ví dụ: Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip routing Router(config)#router rip Router(config-router)#network 10.0.0.0 Router(config-router)#interface vlan 100 Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.0.0.0 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#^Z Router# § Thiết lập IPX Intervlan với RSFC Thực hiện những lệnh sau trong chế độ configuration Task Command
  2. Step 1 (tùy chọn) Bật IPX routing Ipx routing trên router. Step 2 (tùy chọn) Xáx định router ipx_routing_protocol một IPX routing protocol. Step 3 Xác định cổng VLAN trên interface vlan-id RSM. Step 4 Xác định một network ipx network [network number cho VLAN |unnumbered] encapsulation encapsulation-type Step 5Thiết lập tình trạng “up” cho no shutdown cổng, nếu cần Step 6 Thoát khỏi chế độ Ctrl-Z configuration. Ví dụ: Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ipx routing Router(config)#ipx router rip Router(config-ipx-router)#network all Router(config-ipx-router)#interface vlan100 Router(config-if)#ipx network 100 encapsulation snap Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#^Z Router# · Thiết lập INTERVLAN với MSFC (họ switch 6000) Để truy cập vào MSFC từ cổng switch command-line, thực hiện lệnh: Console> (enable) switch console [mod_num] Với mod_num là số thứ tự module logic của MSFC § Thiết lập IP Intervlan với MSFC Task Command Step 1 (tùy chọn) Bật IP routing trên Router(config)# ip routing router. Step 2 (tùy chọn) Xáx định một IP Router(config)# router routing protocol. ip_routing_protocol Step 3 Xác định cổng VLAN trên Router(config)# interface vlan- RSM. id
  3. Step 4 Xác định địa chỉ IP cho VLAN. Router(config-if)# ip address n.n.n.n mask Step 5 Thoát khỏi chế độ Router(config-if)# Ctrl-Z configuration. Ví dụ: Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# ip routing Router(config)# router rip Router(config-router)# network 10.0.0.0 Router(config-router)# interface vlan 100 Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.0.0.0 Router(config-if)# ^Z Router# § Thiết lập IPX Intervlan với MSFC: các lệnh cũng tương tự như với RSM Ví dụ: Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# ipx routing Router(config)# ipx router rip Router(config-ipx-router)# network all Router(config-ipx-router)# interface vlan100 Router(config-if)# ipx network 100 encapsulation snap Router(config-if)# ^Z Router# IP MULTICAST MUTILAYER SWITCHING (IP MMLS) Giới thiệu: IP MMLS cũng tương tự như IP MLS, cung cấp 1 cách hiệu quả khả năng layer 3 cho phần cứng của switch thông qua vi mạch application-specific (ASIC) được tích hợp với phần cứng trong switch và bộ xử lý của router. Chúc năng multicast được hỗ trợ khi địa chỉ của phần nơi gưi thuộc về nhóm những địa chỉ multicast. Những packet không được hỗ trợ đường dẫn đến đích thì vẫn được chuyển tiếp bằng phần mềm trên router. Giao thức Independent Multicast (PIM) được dùng để tìm đường (route). Hình sau cho thấy một mô hình IP multicast cơ bản gồm có switch layer 3 và một router nối ngoài: Error!
  4. Hình sau cho thấy một mô hình IP multicast cơ bản gồm có 1 switch layer 3 với RMS Error! Khái niệm về Layer 3 Multicast MLS Cache Switch (tức là PFC trong họ catalyst 6000 và MMLS-SE trong họ catalyst 5000) nằm trong Layer 3 MLS cache chứa các luồng thông tin muticast. Mỗi phần tử trong cache có dạng: {source IP, destination group IP, source VLAN}. Router và Switch trao đổi thông tin qua giao thức multicast Multilayer Switching (multicast MLSP). Khi router nhận được 1 luồng thông tin mới, nó cập nhật bảng multicast routing và chuyển tiếp thông tin mới đó đến Switch bằng multicast MLSP. Ngoài ra, nếu 1 phần tử trong bảng multicast routing bị quá hạn, router sẽ xóa phần tử đó và chuyển tiếp thông tin vừa cập nhật cho Switch. Lệnh clear ip mrouter để xóa bảng multicast routing. Lệnh no ip multicast-routing để tắt quá trình IP multicast routing. Quá trình hoạt động của IP MMLS Quá trình hoạt động của IP MMLS cũng tương tự như quá trình hoạt động của IP MLS. Switch (tức là MMLS-SE đối với họ switch 5000 hoặc là NFC đối với họ 6000), nhận được multicast packet có dạng như sau : Frame Header IP Header Payload Destinatio Sourc Destinatio Sourc TT Checksum Dat Checksu n e n e L a m Group G1 Serve Group G1 Serve n calculation MAC rA IP r A IP 1 MAC Sau đó Switch sửa lại packet thành dạng sau : Frame Header IP Header Payload Destinatio Sourc Destinatio Sourc TT Checksum Dat Checksu n e n e L a m
  5. Group G1 MSF Group G1 Serve n-1 calculation MAC C IP r A IP 2 MAC Những phần mềm và phần cứng cần thiết Supervisor engine software---Software release 5.1(1) or later Cisco IOS router software---IOS release 12.0(3c)W5(8) or later Catalyst 5000 family switch có Supervisor Engine II G or III G, or Supervisor Engine III or III F với NetFlow Feature Card II (NFFC II) Routing platform hỗ trợ IP multicast MLS: Họ Catalyst 5000 Route Switch Module (RSM) hoặc Route Switch Feature Card (RSFC) Cisco 7500, 7200, 4500, hoặc 3600 router sử dụng cho kết nối bên ngoài. Catalyst 8500 campus switch router (CSR) sử dụng cho kết nối bên ngoài. Configuration · Configuring IP MMLS trên Router (Router ở đây tức là MLS-RP đối với họ switch Catalyst 5000 hoặc là MSFC đối với họ Catalyst 6000) Bật chế độ IP multicast routing : Task Command Bật chế độ IP multicast routing trên Router(config)# ip multicast- router. routing Ví dụ : Router(config)# ip multicast-routing Router(config)# Ø Lưu ý : IP PIM (Protocol Independent Multicast) phải được bật trên các cổng cũa router kết nối đến switch trước khi có chức năng IP MMLS trên những cổng này Task Command Bật IP PIM trên những Router(config-if)# ip pim {dense-mode | cổng của router. sparse-mode | sparse-dense-mode}

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản